Úrok

Někomu se nedostává, někomu naopak přebývá. Směnný obchod na těchto principech funguje.   A nemusí se jednat pouze o naturálie. Se vznikem peněz začal směnný obchod i s těmi. A přetrval staletí.   Ale směnný obchod, kdy předmětem obchodu jsou peníze, se musel věřitelům vyplatit. Proto byl zaveden úrok z půjčené částky.   Vy máte…

Žadatel

Vztah mezi dvěma, ale i více lidmi má vždy svá pojmenování. Smluvní vztah, pracovně právní vztah, nebo vztah mezilidský. Jste to stále Vy, ale přesto se můžete ocitnout na různých pozicích, nebo stranách daného vztahu.   Můžete být zaměstnancem, zaměstnavatelem. Nebo příjemcem či poskytovatelem. Záleží na tom, v jaké pozici se právě nacházíte.   Smluvní…