Vztah mezi dvěma, ale i více lidmi má vždy svá pojmenování. Smluvní vztah, pracovně právní vztah, nebo vztah mezilidský. Jste to stále Vy, ale přesto se můžete ocitnout na různých pozicích, nebo stranách daného vztahu.

 

Můžete být zaměstnancem, zaměstnavatelem. Nebo příjemcem či poskytovatelem. Záleží na tom, v jaké pozici se právě nacházíte.

 

Smluvní vztah je daný smlouvou. Té ovšem předchází žádost. A v této chvíli jste se ocitl na pozici žadatele.

Žadatel je člověk, který musí splňovat určité požadavky.

 

Pokud žádáte o nebankovní hypotéku, pak musíte splňovat podmínku plnoletosti a musíte být oprávněni k právním úkonům.

 

Musíte dodat potřebné kontaktní údaje a další požadavky, které nebankovní sektor vyžaduje.

 

Dále podáváte informace o tom, jakým způsobem budete financovat splácení úvěru. V tomto případě jste tedy žadatelem, který čeká na schválení úvěru.

 

Po podání žádosti jste se stal vlastně čekatelem, protože čekáte, jak to všechno dopadne. V případě nebankovní hypotéky ale čekatelem budete velmi krátkou dobu.

Možná by se ta doba dala nazvat zanedbatelnou. U tohoto nebankovního úvěru je čekací doba vážně krátká.

 

Až bude Váš úvěr schválen, pak se dostáváte na pozici příjemce. Tato pozice je veselejší, protože se na Vašem účtu rázem ocitne požadovaná částka ke splnění Vašich záměrů.

 

Jen podotýkáme, že takto poskytnutý úvěr je neúčelový. To je veliká výhoda!

 

Takže změna žadatele v příjemce je rychlá a velmi příjemná.

 

Poté se dostáváte do pozice dlužníka, který je vázán smluvním vztahem. Věřitelem je v tomto případě nebankovní společnost.

 

Když to shrneme, pak nejkratší dobu budete žadatelem a příjemcem. Jedná se tedy o nevýznamnou pozici? Kdepak. Žadatel je velmi významná pozice. Musíte být žadatelem vhodným pro poskytnutí nebankovního úvěru. Bez této prvotní pozice se dál nemůžete rozhodně dostat!

 

Je to všechno o důvěře. A pokud se někdo rozhodne Vám půjčit, pak byste ho neměl zklamat nedodržením podmínek, na kterých jste se oba shodli.