Finanční gramotnost Čechů prý není nijak závratná. Dobrá zpráva je, že se pomalu zlepšuje. Nicméně spíše než kurzy pro dospělé, kteří se řádnému hospodaření s penězi stále nenaučili, se ukazuje jako ideální cesta vzdělávání. A to od raného dětství – jednoduše řečeno od okamžiku, kdy začnou hodnotě peněz rozumět.
Nejčastěji se lidé hospodaření s penězi učí v rodině, méně získávají potřebné znalosti na internetu, a vzdělávání ve škole v tomto směru zatím naprosto selhává. Školy sice finanční gramotnost do výuky začínají postupně zařazovat, ale ne všechny, a velice pomalu. Jenže kde se má dítě naučit hospodařit s penězi, když právě jeho rodina v tomto směru selhává?
Skoro desetina Čechů čelí exekuci – to je obrovské číslo! A svědčí o tom, že zacházet s penězi zatím příliš neumíme. Lidé si půjčují i na věci, bez kterých se dokáží klidně obejít – třeba na dovolenou, anebo na vánoční dárky. A tímto způsobem zabředávají do dluhů. Přitom finanční rezervu na více než tři měsíce výpadku příjmů má jen málokdo, udává se, že zhruba polovina českých domácností.
Na internetu se proto začínají objevovat projekty, které děti zodpovědnému hospodaření s financemi mají naučit. Jsou určeny především školákům a školám, ale využít je může volně kdokoli, třeba i dospělí.
Přitom není na místě, zahltit malé děti cizími pojmy. Ba naopak je potřeba vše vysvětlovat přístupnou formou a vždy tak, aby to odpovídalo chápání dítěte. Nemá se jednat o výuku, ale o hru, která bude děti bavit.
Mnohé děti totiž neví, kde se peníze berou. Vidí rodiče vybírat bankovky z bankomatu anebo pípat kartou u pokladny. Netuší, že peníze bylo nutné nejdříve vydělat, a že to není jen tak. Stejně tak je nezbytné dětem vysvětlovat, že věci mají svou hodnotu, a všechno něco stojí.
Správné hospodaření s penězi je potřeba dětem ukazovat již od raného věku, aby si osvojily správné návyky a vyhnuly se případným rizikům – dluhům v budoucnosti.