V roce 2019 stát uvolnil celkem 950 milionů korun pro podporu mladých rodin a rozvoje bydlení. Půjčku mohou žadatelé využít na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.

Kdo může žádat o půjčku
O půjčku ze státního fondu rozvoje bydlení mohou požádat manželé, kdy alespoň jeden z partnerů je v době podání žádosti mladší 36 let. Není podmínkou mít děti a zájem mohou projevit i registrovaní partneři. Pokud pár není v manželství, musí společně vychovávat alespoň jedno dítě mladší 15 let.

Kolik je možné si půjčit
Výše úvěru je různá podle účelu úvěru. Na rekonstrukci bydlení je možné čerpat až 300 000 Kč, na koupi bytu maximálně 1 200 000 Kč. Pokud se pustíte do výstavby nové bytové jednotky, můžete požádat o úvěr až 2 000 000 Kč.

Podmínky úvěru
Úvěr můžete použít na maximálně 80 % nákladů na stavbu nebo koupi bytové jednotky. Ostatní prostředky musejí být z vlastních zdrojů. Splatnost úvěru je stanovena na 10 let u úvěrů na rekonstrukce a na 20 let u úvěrů na koupi nebo stavbu.

Zvýhodněný úrok
Úroková sazba je velmi příznivá. Úvěr je zatížen 1 % a za každé narozené dítě se od dlužné částky odečítá 30 000 Kč.

Ve velkých městech však úvěr na pořízení bydlení nestačí a je třeba výrazný doplatek. I na to bylo v podmínkách pamatováno. Úvěr je možné kombinovat s klasickým hypotečním úvěrem a použít oba zdroje financování. I tak platí, že je nutné mít část peněz naspořeno. Zároveň není možné, aby si žadatel sjednal úvěr ze státního fondu rozvoje bydlení a ten použil na úhradu stávajícího hypotečního úvěru.
Žádost o úvěr ze státního fondu rozvoje bydlení je vhodné podat začátkem roku. Úvěry se schvalují průběžně a v případě, že se vyčerpá určená částka, fond ukončí pro daný rok příjem žádostí. Se žádostí pak budete muset rok vyčkat a nést riziko, že nenajdete stejný byt ke koupi nebo vhodný stavební pozemek pro rodinný dům.