Abyste mohli požádat o oddlužení, je třeba splnit několik přísných podmínek a kritérií. Musíte mít více věřitelů, tedy alespoň dva. Některé vaše závazky musí být po splatnosti delší než třicet dní a nacházíte se v situaci, kdy už nejste schopni dostát svým závazkům. Taková situace se nazývá hrozící úpadek. Hrozící úpadek je definován jako předpoklad, kdy dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Další podmínkou pro úspěch podané žádosti je schopnost dlužníka zaplatit alespoň sedmdesát procent svých závazků. To znamená mít mzdu nebo plat v dostatečné výši na pravidelné splácení. Pravidelné splácení je forma oddlužení metodou splátkového kalendáře. Můžete však přistoupit i k oddlužení druhou metodou a tou je rozprodej hmotného a nehmotného majetku. To že splníte podmínku schopnosti splácet třicet procent závazků, neznamená, že budete hradit pouze těchto třicet procent. Veškeré vaše další příjmy nad hranici stanoveného minima musejí být použity pro placení vašim věřitelům. Nebývají výjimkou případy, kdy dlužníci uhradí ve stanoveném období polovinu nebo dokonce celou část celkových závazků.

Za poslední rok bylo vyhlášeno více než deset tisíc osobních bankrotů. V tomto pololetí téměř sedm tisíc. Meziročně jen o necelých pět set méně. Příznivá ekonomická situace přispívá k lepšímu plnění podmínek oddlužení. Současné obchodní příležitosti znamenají i nižší počet firemních bankrotů.

Ten, kdo má zájem o řešení své nesnadné situace formou osobního oddlužení musí kontaktovat advokátní kancelář nebo organizaci, která se specializuje na institut osobního bankrotu. Ti podávají návrh k soudu a stávají se insolvenčním správcem dluhů. Mají přístup k bankovnímu účtu klienta a je jim předkládán výkaz příjmů klienta v každém měsíci. Každé čtvrtletí zveřejňují zprávy o průběhu oddlužení a o výši částky, která byla uhrazena věřitelům.