ŽADATEL O ÚVĚR

Tento pojem samozřejmě vystihuje osobu, která je zletilá, tedy má více než 18 let. V našem státě musí mít trvalý pobyt, musí tedy být občanem České Republiky s trvalým pobytem na jeho území. Musíte být způsobilí k právním úkonům. Což je každý občan, který je zletilý, ovšem pokud nemá nějakou závažnou duševní poruchu nebo nemoc, která by jej omezovala a tak mu byla jeho způsobilost k právním úkonům odebrána, což řeší doktoři a později i soudy a různé státní úřady, většiny lidí se to však netýká.
Pokud tedy máte 18 let a jste občan České republiky, máte trvalé bydliště zde, tak můžete být žadatelem o úvěr. Může to samozřejmě být jenom jedna jediná osoba, ale i více osob. Každý kdo žádá, o úvěr musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti, pokud je vás více, tak minimálně jeden z vás. Nebo se jím můžete stát, tedy vlastníkem dané nemovitosti, v důsledku realizace investičního záměru. Jde to i způsobem, abyste byli právem způsobilí s danou nemovitostí nakládat.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.