Když už se rozhodnete, že vstoupíte na pole nebankovních společností, máte k tomu určitě pádný důvod.

 

Ať už Vás odmítla banka z roztodivných důvodů. Nebankovní úvěr je leckdy posledním záchranným kruhem pro člověka ve finanční nouzi.

 

Nebankovní sektor podává pomocnou ruku lidem, kteří o ni požádají. Dokonce i těm, kteří mají pocit, že se ocitají na pokraji zoufalství, protože nevidí cestu ven z bludného kruhu svého finančního zázemí.

 

Pokud se o nějakém zázemí dá vůbec hovořit.

Proto je rozumným krokem takových lidí to, že zastaví svou nemovitost, aby dosáhli na větší obnos peněžních prostředků.

 

V takovém případě se jejich psychika výrazně vylepší, a hlavně mohou pokračovat v plnohodnotném životě, jako předtím.

 

Přesto musí myslet také na to, aby nepřišli o svou nemovitost.

 

Musí vědět, že jsou schopni splácet v pravidelných měsíčních intervalech, ale také na to, co příliš ovlivnit nemohou. Například s povodněmi, nebo jinou živelní pohromou.

 

Se zastavením nemovitosti úzce souvisí odborný termín vinkulace, která řeší pojistné plnění v případě pojistné události.

 

Jde o způsob vyplácení pojistné události věřiteli. Vinkulace je jakýsi zámek ohledně dispozičního práva.

 

Jednoduše řečeno to znamená, že peníze z pojistné události nejdou Vám, ale nebankovní společnosti, u které jste svou nemovitost zastavil.

 

Přesto je dobré se na pojištění informovat u své pojišťovny, aby nedošlo k nedorozumění. Všech zastavených nemovitostí se vinkulace týkat totiž nemusí.

 

Jen málokterý člověk se vyhýbá pojištění čehokoliv. Ať se to týká majetku, nebo zdraví. Pojištění jsou taková zadní vrátka pro případ nouze nejvyšší. Takže ani Vy jej nepodceňte.

 

Půjčujete si peníze za dobrých podmínek? Máte jasno ve všech směrech nebankovních hypoték? Jste si opravdu jisti tím, že všechno znáte a víte?