Dohody mezi sebou uzavíráte zcela běžně, víte o tom? Jestliže takovou dohodu provedete ústně, nebo písemně, pak už vlastně uzavíráte smlouvu, která Vás zavazuje něco plnit a splnit. Ovšem pouze v případě, stvrdíte-li ji podpisem.

 

Ale hezky popořádku!

Smlouva je taková dohoda mezi dvěma, ale i více stranami. V případě úvěrové smlouvy jde o to, že jedna strana se zavazuje k poskytnutí peněžních prostředků straně druhé. A o takový typ smlouvy jde právě Vám, je to tak?

 

Ten, kdo Vám peněžní prostředky hodlá poskytnout, je věřitel. Vy, jako jejich potenciální příjemce, se stavíte do role klienta. A posléze dlužníka. Smlouva v takovém případě existovat musí.

 

Úvěrová smlouva zní možná, jako strašák, neboť jsou v ní uvedeny také informace o tom, co se stane, když nebudete moci splácet.

 

Ale je to velmi prosté. Obě smluvní strany stvrzují svůj souhlas s obsahem podpisem. Nebude-li se Vám návrh úvěrové smlouvy líbit, nepodepisujte.

 

Jenže na druhou stranu si vezměte tu jedinečnou příležitost nebankovní hypotéky, která díky úvěrové smlouvě může být Vaše.

 

Uzavření úvěrové smlouvy může nastat samozřejmě za předpokladu dodržení všech právních norem. Takže jste chráněni zákonem. Ale také Vám vznikne závazek, který musíte plnit přesně podle jednotlivých bodů smlouvy.

 

K podpisu Vás nikdo nutit nebude. Ale když Vy tolik ty peníze potřebujete, viďte?

 

Potom vezměte rozum do hrsti a přistupte na podmínky smlouvy, které jste schopni plnit i Vy.

 

U smlouvy o spotřebitelském úvěru můžete kdykoliv odstoupit od smlouvy do 14 dnů od podpisu, bez udání důvodu, tohle nám připadá jako férové jednání.

 

Nabídka peněz, které Vám nebankovní hypotéka nabízí je zajímavá. A nakonec povinnosti, které z úvěrové smlouvy vyplývají, nejsou jen na straně klienta. I věřitel musí dostát tomu, k čemu se zaváže.

 

Úvěrové smlouvy se bát nemusíte, když si ji necháte do detailu vysvětlit, než ji stvrdíte podpisem. Vy budete ten, který si splní své přání, protože na něj bude mít.

 

Pak ale musíte počítat s tím, že Vás čekají měsíční splátky, které zase na oplátku musíte plnit Vy.

 

Víte, jak výhodně mohou probíhat komunikace mezi klientem a společností? Víte, že se už komunikace hodně zjednodušuje a šetří čas obou stran?