ÚVĚR

Základní pojem, který zachycuje to, proč si často lidé dělají starosti nebo proč mají těžkou hlavu z peněz. Úvěr se samozřejmě týká financí, kde se svazují jistí obchodníci s lidmi, čili nejčastěji banky, se svými zákazníky, tedy s fyzickými osobami, kteří nemají peníze a potřebují si na něco půjčit, aby jim poskytnout peníze mohli.
Vždy jde o jistou dobu, po kterou si peníze vypůjčíte. Tato doba je posléze dána úrokem, který činí jisté procento, které budete také splácet.
Dvě strany těchto smluvních podmínek jsou věřitel a dlužník. Tím se samozřejmě rozumí věřitel, který vám poskytuje peníze a dlužník, je ten, který dluží. Dlužník má dluh vůči věřiteli. To je zřejmě pochopitelné, takže přejdeme k ostatním závazkům, které se tohoto prvku týkají.
Peněžité prostředky se tedy půjčují lidem, kteří je potřebují. Za to samozřejmě dlužník platí úrok, který je dán podle prvků konkrétní smlouvy většinou s danou bankou, u které si úvěr chcete vyřídit.
Banky tímto profitují a také prospívají, protože jde o jejich zřejmě nejčastější základní činnost, kterou vykonávají. Jenomže v dnešní době už úvěry neposkytují pouze banky, ale i jiné společnosti.
Dalším bodem se dají nazvat účelové úvěry. Tedy ty, které si pořizujeme za danou a konkrétní věcí. Existují tak hypoteční úvěry a další.
Smlouva musí obsahovat:
Zde se hodnotí, komu je poskytován úvěr, zda jde o fyzickou osobu či právnickou. Fyzické osoby jsou samozřejmě lidé a těchto forem smluv se sjednává velké množství a na mnohem menší částky, než je tomu právě u opaku tedy právnických osob. Což jsou firmy, které si chtějí také vypůjčit peníze. Zjišťují se osobní údaje a také finanční situace.
Druhy úvěru:
Záleží samozřejmě na formě, která je vám poskytována a také na možnosti splácení. Řadí se zde:
– Zbožové úvěry
– Obchodní úvěry
– Revolvingové úvěry
– pronájem placený dopředu nebo předplatné
– Peněžní úvěry

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

úvěr