ÚROKOVÁ MÍRA

Tedy sazba je často procentní vyjádření zapůjčené částky a to právě týkající se daného období.
Prvním faktorem, díky kterému se úroková míra může měnit je samozřejmě lidská preference nynější spotřeby před pozdější. Druhou složkou je však riziková prémie. Což je zřejmě pochopitelné, protože čím je vyšší riziko, že daný jedinec nebude splácet svou půjčku, tím více kompenzace bude věřitel od tohoto dlužníka vyžadovat vyšší úrok. Samozřejmě v praxi to tak být může a nemusí.
Úroková sazba také roste díky inflaci. Pokud člověk či společnost, která peníze někomu půjčuje, tedy věřitel, předpokládá, že dojde k navýšení, v daném období vypůjčení peněz, tak může samozřejmě tuto sazbu zvýšit.
Časové období, které je nutné dodržet. Nikdy si nesmíme dovolit porušovat pravidla, protože to by bylo hodně špatné a pak bychom si už ani neškrtli.

Splatnost dluhu

Samozřejmě tento pojem udává dobu, tedy časový údaj, do které musíte uhradit své závazky. Dlužník, tedy člověk, který si vypůjčí peníze, musí vědět, do kdy je má také uhradit. Splatnost dluhu se tak může počítat na týdny, měsíce nebo roky a musí být pevně dána v každé smlouvě. Je to velice důležitý časový faktor, podle kterého se později řídí veškeré ostatní výpočty.
Pokud si například berete nějakou vysokou půjčku či hypotéku, tak musíte vědět, na jakou dobu, například třiceti let, protože podle tohoto čísla se vám také vypočítají vaše měsíční splátky. Jde tedy o velice důležitý faktor, který musí být dlužníkovi znám.
Pokud se termíny nedodrží, může být samozřejmě dlužník hnán k soudu nebo být nejprve penalizován, což často může vést až k závažnějším problémům v jeho finanční situaci. Penalizovat se ale také dá za to, že například nesplatíte svou částku včas. Většinou je k tomu předem určený a dohodnutý termín v měsíci či v jiném období. Pokud splácíte jednou měsíčně, tak jistě budete znát jeho datum.
K těmto problémům se nadále mohou přidávat jak již zmíněné penále, tak může jít o smluvní pokuty nebo i různé úroky z prodlení.
Pokud se nedodržuje splátkový kalendář, který je předem stanoven, může věřitel, tedy osoba či právnická osoba, vymáhat své dluhy.
Závazky se totiž vždy musejí platit.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

ÚROKOVÁ MÍRA