ÚMOR

V prvé řadě si řekneme, že jde o půjčky a také úvěry, ze kterých tyto pojmy vyvozujeme.
Je to částka, tedy finanční peníze, kdy jde o část splátky dluhu, díky které se výše vaší dlužné částky snižuje.
Úmor a také úrok se velice rády pletou, protože jsou obsaženy hned vedle sebe v jedné a té samé smlouvě. Každý úvěr má totiž oba tyto prvky uvedené a každý úvěr je obsahuje. Splátka úvěru se tak skládá právě z těchto dvou složek – úroku a úmoru. Proto se také velice rády zaměňují nebo pořádně nevíme, co znamená jedna a co druhá. Nyní se to pokusíme vysvětlit.
Trochu pochopení díky příkladu. Každá měsíční splátka úvěru, je většinou stejná. Jenomže v poměru se tyto dvě složky postupem času liší.
Zákazník tedy běžně splácí úvěr. Každý měsíc mu odchází stejná částka peněz z jeho účtu, ale úrok a úmor se v této částce liší a pohybují se. Jenomže klient to nepozná na konečném výsledku.
Pokud máte daný pevný úrok, který je dán fixně, tak poměr úmorové složky k této v průběhu doby, za kterou splácíte svůj dluh, klesá.
Na začátku období, kdy začínáte splácet svou splátku, bývá úrok vyšší částkou z celkové splátky, ale ke konci splácení je téměř nulový.
Laicky řečeno, na začátku své půjčky platíte jenom úroky, které pak vymizí a doplácíte v podstatě jenom půjčku, na konci období, kterou jste si vzali.
K výpočtu výše splátky slouží takzvaný umořovatel, kterým se vyjadřuje výše splátky na konci období.
Zajímavostí může být, že při bezúročné půjčce, vlastně žádné úroky neplatíte, takže je úmor stejně vysoký, jako částka, kterou měsíčně splácíte jako vaši splátku. Vlastně se tyto dvě položky sobě rovnají.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

úmor