Podporovat finanční gramotnost dětí je rozhodně na místě. Tímto způsobem můžete své dítě naučit rozumně hospodařit s penězi a ochránit ho před zadlužením v budoucnosti. Vždyť podle průzkumů se sedmdesát procent dospělých naučí hospodařit s penězi právě doma. Jak je tedy vidět, dobré, ale bohužel mnohdy i špatné návyky táhnou.
Finanční gramotnosti se člověk učí postupně, a vždy by to mělo být přímo úměrné věku. Zatímco s nejmenšími dětmi si můžeme o penězích povídat, vysvětlovat jim, kde se berou, a že se za věci platí, protože vše má svou hodnotu, starší děti můžeme k rozumnému hospodaření s penězi vést tím, že jim budeme dávat kapesné.
Kdy začít dětem dávat kapesné?
Jako vhodná doba se doporučuje zahájení školní docházky. V této době už děti mají základní kompetence k tomu, aby mohly s penězi začít hospodařit.
Kolik peněz je rozumné svěřit potomkovi?
Otázka, kterou si láme hlavu mnoho rodičů, je, kolik peněz by měli své ratolesti svěřit. Výše částky by měla být přímo úměrná věku, což znamená, že malé děti na nižším stupni základní školy mohou každý týden dostat desítky korun, ty starší i několik stovek.
Podle průzkumů rodiče svým starším potomkům dávají průměrně okolo pěti stovky měsíčně.
Na co je kapesné určeno?
Je třeba si uvědomit, že peníze, které dítěti dáváme, by měly být skutečně jeho, mělo by je tedy využívat na věci, o které má samo zájem, a ne na výdaje, které chtějí pokrýt rodiče. Jídlo, ošacení či školní pomůcky by proto měli hradit rodiče.
Vhodné je motivovat děti k šetření tak, aby se naučily odkládat peníze na větší, dlouhodobé cíle. Pokud má například váš potomek zájem o nový mobil, domluvte se na rozumné částce, kterou si na něj přispěje z vlastních úspor. Ovšem pozor, nikdy neučte své děti žít na dluh tím, že jim zvolenou věc koupíte a necháte je, aby ji postupně splácely. Platí, že kupovat si má člověk jen to, na co má peníze.