Před 25 lety se na trhu objevil poměrně revoluční produkt s cílem podpořit rozvoj bydlení. Nabízel velmi výhodnou úrokovou míru u vkladů, státní podporu a zároveň měl klient po skončení spoření možnost vzít si úvěr za zvýhodněných podmínek.
Od té doby došlo u produktu k několika málo změnám, jeho atraktivita však neklesá. Stále více osob jej využívá jako výhodné spoření pro děti, protože není vázán účelovostí. Naspořené peníze můžete použít i na jiné účely než na bytové potřeby. Jinak je tomu u sjednávaného úvěru.

Přísnější hypotéky, více vlastních prostředků
V uplynulých letech došlo k několika změnám v poskytování úvěrů na bydlení. Některé změny byly pro klienty příznivé, jiné méně. Došlo zejména k omezení částky, kterou lze úvěrem čerpat. Dříve byla možnost vzít si úvěr na částku uvedenou v kupní smlouvě k nemovitosti. Dnes už toto možné není. Hypoteční úvěry se obvykle poskytují na 80 procent hodnoty nemovitosti. Co přesně to znamená? Když budete kupovat byt za 4 500 000 Kč, budete muset doložit, že máte naspořeno 900 000 Kč.

Se spořením začněte včas
Rostoucí ceny nemovitostí znamenají, že objem vlastních peněžních prostředků, nutných při žádosti o úvěr, bude rovněž narůstat. Ačkoliv neplánujete nákup bytu nebo domu za rok nebo za dva, už teď si začněte připravovat část peněz. Stavební spoření je vhodným produktem, jak se o odpovídající sumu peněz postarat.

Vázací doba na stavebním spoření
Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření budete uvádět takzvanou cílovou částku. Tedy částku, které chcete dosáhnout na konci spoření součtem vkladů, úroků a státní podpory. Pozor však na jednu skutečnost. Na státní podporu máte nárok pouze v případě, kdy splníte takzvanou vázací dobu. Vázací doba je u stavebního spoření šestiletá. Pokud byste vypověděli spoření dříve, přijdete o státní podporu a bude vám účtována sankce.