SMLUVNÍ POKUTA

Tímto způsobem můžete řešit, když někdo nezaplatí své závazky. Jde o jednu z forem k zajištění vašeho peněžitého závazku. Často jde o vedlejší úmluvu, která definuje vztahy ve smlouvě. Na tomto poli se střetávají dvě strany a smluvní pokuta tak zajišťuje, že jedna strana může vymáhat po té druhé svůj dluh. Každá strana se tak k něčemu zavazuje a zde jde konkrétně o specifické plnění a to právě pro případ, že se poruší právě ujednané smluvní podmínky dané smlouvy, kterou mezi sebou oba dva subjekty mají.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.