Tak toto slovo zná snad každý, kdo něco nesplnil, nebo neodevzdal včas.

 

Sankce je vlastně potrestání za něco, co jste udělali špatně. V oblasti práva jde o termín, který znamená jakási opatření k tomu, aby bylo dosaženo práva, a to jakýmkoliv způsobem.

 

V životě to tak chodí. Jestliže něco nekalého provedeš, pak musíš počítat s následným trestem za to, co jsi způsobil, nebo nedodržel. A nemusí jít hned o soud, nebo jiná právní opatření.

 

Obyčejný, naprosto běžný život nám poskytuje mnoho příkladů! A to už od útlého věku.

 

Už malá dítka se tomuto zákonu učí. Neuklidíš si pokojík, nepůjdeš ven. Souhlasil jsi s podmínkami tvého výletu a nesplnil jsi je? Příště bude výlet bez tebe!

 

Každý rodič své dítko sankcionuje jiným způsobem. Hloupé je, když se trestá prací, nebo učením. Je snad práce, nebo učení za trest? Ale to je jen řečnická otázka.

 

Ale představte si, že existuje sankce i v případě, když uděláte něco dřív, než jste si domluvili! Nevěříte?

 

To znamená, že přijde trest za to, že jste úvěr splatili dřív, než bylo domluveno. Možná se ptáte, proč jste trestáni za splnění závazku v předstihu? Cožpak poskytovatel není rád, že má tak pilného a spolehlivého klienta? To je správná otázka!

 

V nebankovním sektoru a také u banky se taková věc stát nemůže. Při splacení hypotéky v předstihu Vás totiž žádné sankce nečekají!

 

To je ale překvapení, viďte?

Vy svou nebankovní hypotéku můžete splatit dřív, aniž byste za to byli potrestáni! Trest za Vaši spolehlivost a dodržení smlouvy, že poskytovaný úvěr splatíte, nepřijde.

 

Nemáte pocit, že by to tak mělo být? Že by klient měl svému slibu dostát? A když tak učiní v předstihu, měl by být spíše pochválen?

 

Sankce by měla přijít pouze v tom případě, když svůj slib klient nedodrží! Když přestane splácet. Nebo když je lhostejný k úmluvě mezi společností a klientem. Tam by sankce měly být. Tam jsou na místě!

 

Jak jinak můžete získat více peněz najednou než tím, že si je jednoduše půjčíte. Záleží ovšem na tom, od koho a za jakých podmínek! A také na co.