RPSN – VÝPOČET

To jsou ta kouzelná písmenka, která občas vůbec nevíme, co znamenají. Roční procentuální sazba nákladů, to představují tyto písmena, která značí RPSN. Toto číslo je samozřejmě spojeno s úvěry. Tedy jde o to, že podle tohoto čísla se zorientujete, jestli je daný úvěr výhodný či nikoliv. Shromažďuje veškeré poplatky, které budete muset za rok zaplatit. Je dán procentuální sazbou.
Tento pojem lidem pomáhá, aby si vybrali výhodnější úvěr v závislosti na srovnání nákladů úvěrů.
Jak se vypočítá?
Pokud byste jej chtěli vypočítat, pak musíte zadat hned několik požadavků, které jsou nezbytné pro zjištění tohoto čísla, které je ve finále dáno procentuálně.
Základním faktorem je výše úvěru, který si budete brát. Tedy částka, kterou si půjčujeme, může to být jakákoliv suma peněz.
Dalším důležitým požadavkem je pravidelná splátka, která se musí také zadat. Její výši si můžete určit nebo vám ji vypočítají.
Doba splácení je časový údaj, po který budete svou vypůjčenou částku splácet. Jedná se často o několik měsíců nebo let.
Interval splácení je doba, jak často budete peníze splácet. Nejčastěji to bývá dáno jednou měsíčně. Jedná se o takzvanou frekvenci splácení.
Ostatní náklady: ty mohou tvořit nějakou výjimečnou situaci, kterou jste museli zaplatit, může se tak jednat například o jednorázový poplatek za vyřízení smlouvy. K tomuto se také uvádí, za jakou dobu musíte tento dodatečný náklad uhradit. Často jde například o měsíc tedy 30 dní, do kterých musíte požadovanou částku uhradit. Ostatních nákladů může být samozřejmě ještě více, které se zadávají.
Posouzení těchto všech faktorů vám dá RPSN tedy roční procentuální sazbu nákladů.
Uvedený konkrétní příklad:
Výše úvěru 200 000Kč
Pravidelná splátka 10 000Kč
Doba splácení 24 měsíců
Interval splácení – 1 měsíčně
Ostatní náklad 3 000Kč do 30 dní
RPSN : 21.58%
Splacená suma: 243 000Kč

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.