Peněžní fondy můžeme dělit podle subjektu, které je tvoří. Dělí se na fondy soukromé a na fondy veřejné. Fondy soukromé zahrnují podnikové fondy, peněžní fondy domácnosti a podobně. Zatímco veřejné fondy zahrnují především rozpočty.

Rozpočty jsou seznamy všech příjmů a výdajů. Mohou se pojmout jako rozpočet subjektu nebo jako rozpočet akce. Ve významu rozpočtu subjektu zahrnuje především rozpočet státní, dále rozpočet rodinný nebo jednotlivce a rozpočet veřejný. Také se tento pojem může používat přeneseně, jako ve významu pokladna, účet a podobně. Rozpočet akce znamená seznam výdajů a příjmů například když jde o rozpočet stavby.

Další dělení financí je na tři základní skupiny. Finance se dělí na osobní finance, veřejné finance a podnikové finance. Osobní finance tvoří rodina nebo jednotlivec rodina nebo jednotlivec si udělají finanční plán, hospodaří si se svým rozpočtem, jak uznají za vhodné. Podnikové finance hlavně zahrnují korporace, firmu a obecně podniky. Veřejné finance se týkají kraje, okresu nebo místního zastupitelstva.

Další v širším slova významu finance zahrnují finanční aktiva, do kterých patří cenné papíry, peníze, bankovní kredity bank a podnikové kapitály firem atd.

K tomu, aby člověk uměl hospodařit s penězi, všechno si dobře vypočítal a zařídil tak, aby to prostě fungovalo, tak potřebuje na všechno plán. V tomhle oboru existuje finanční plán, který si můžete sestavit sami nebo k tomu vyhledat odborníka, jako je finanční poradce, který vám zhodnotí vaše smlouvy, řekne vám, jestli platíte hodně, na co byste se měli zaměřit a podobně.

Finanční plánování znamená činnost, která vede pomalu, ale jistě k vytvoření finančního plánu. Je důležité zohlednit všechny složky vašich financí, výdaje příjmy, zjistit, jak jste v plusu nebo mínusu a podle toho to upravit. Můžete si říct, kdybyste třeba mohli ubrat a kde naopak třeba lépe udělat investici.