Mnoho lidí se domnívá, že vdovský nebo vdovecký důchod vznikne automaticky po smrti jednoho z manželů. Rozhodně tomu tak není. O tuto finanční pomoc musíte samozřejmě požádat. Žádost s vámi sepíše okresní správa sociálního zabezpečení, podle toho, kde je místo vašeho trvalého pobytu. K žádosti se přikládá dále průkaz totožnosti žadatele, oddací list a úmrtní list zesnulé osoby.
o Kolem vdovských a vdoveckých důchodů je však mýtů mnohem více.
Žadatelé o důchod po zemřelém partnerovi se také mnohdy domnívají, že se získání potřebné pojistné doby nevyžaduje. Je to pravda jen částečně.
– Jestliže manžel nebo manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu, potřebná doba není vyžadována.
– V ostatních případech je nutné ji doložit.
Z toho je tedy zřejmé, že nárok na pozůstalostní důchod můžete žádat, pokud zemřelý partner splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Je tedy možné, že nastane situace, kdy jeden partner byl dlouhodobě nezaměstnaný, a tudíž neměl odpracovaný potřebný počet let. V tom případě nárok na vdovský nebo vdovecký důchod nevzniká.
Nemusíte bydlet spolu, stačí oddací list
Podmínkou však není společné bydliště obou manželů. Jen je zapotřebí, aby manželství právně trvalo do data úmrtí manžela nebo manželky. Není tedy ani důležité, jak dlouho manželský svazek trval. Důležité je jen datum úmrtí. V současné době se velice mnoho mladých lidí rozhodne pro soužití bez oddacího listu. A to i přesto, že mají v úmyslu mít děti. Možná právě pro tento rozšířený způsob rodinného života se rozšířil i další mýtus.
o Není rozhodně pravdou, že vdovský nebo vdovecký důchod bude přiznán partnerovi, který žil se zemřelým dlouhodobě ve společné domácnosti.
o A to i přesto, že mají děti nebo uzavřeli registrované partnerství.
Tento pozůstalostní důchod také není natrvalo. Standardně je vyplácen pouhý rok. Pak jen ve vymezených případech.