Vlastní bydlení je skvělá věc. Jenže se k němu člověk vesměs dopracovává pracně po dlouhou řadu let a ani poté, co ho má, nemá nikdy jisté, že už si bude takovou nemovitost a domácnost v ní jenom užívat. Je totiž celá řada skutečností, jež mohou na takovém majetku napáchat škody, a zatímco s těmi menšími se dá vypořádat i vlastními silami, nejednou jde o záležitosti drahé tak, že už by je člověk zvládal jen velice těžko, případně by je dokonce už nedokázal dát do pořádku nikdy.

A zejména pro ty posledně zmíněné případ jsou tu i pojištění nemovitostí a domácností. Člověk tu jednoduše zváží, co chce před potenciálně hrozícími nebezpečími uchránit, sjedná si pojistku a pak tuto platí. Něco ho to sice stojí, ale je jisté, že takové placení pojistky nevyjde ani zdaleka tak draho, na kolik by mohly vyjít vzniklé škody.

Ovšem pojistit si své místo určené k životu není jen tak nějaká banalita. Mohlo by se sice nejednou zdát, že je to všechno, co se nabízí, víceméně prašť jako uhoď, jenže ono tomu tak ve skutečnosti není. A nemá-li se pojištěný nakonec dočkat hořkého zklamání, měl by nad takovým pojištěním uvažovat. A to přinejmenším ve dvou ohledech.

Především je třeba mít jasno v tom, čeho se konkrétní pojistka týká. Pojistit si objekt a pojistit si to, co je v něm, co je jeho vybavením, není totiž jedno a totéž. A když někomu dejme tomu spadne dům na hlavu, nemá tedy jistotu, že mu zaplatí kromě domu i to, co v něm bylo. Případně mu naopak zaplatí zařízení, ale ne objekt samotný. A proto je třeba sjednat si pojištění přesně toho, co má být případně odškodněno.

A pak se nesmí zapomenout ani na to, aby tu bylo sjednáno dostatečné pojistné krytí. To, že má třeba zborcený objekt astronomickou hodnotu, totiž ještě vůbec neznamená, že bude z pojistky vyplacena neméně astronomická suma, je-li tu sjednáno jen nízké pojistné plnění.
Takže pozor na to. Abyste nelitovali, pokud se snad něco stane.