Jsou zaměstnání, u kterých se dělat chyby skutečně nevyplácí. Finanční účetní by o tom jistě mohli dlouze vyprávět. Stačí malá nepozornost a průšvih je na světě. Obezřetní musíte být především v případě, že spravujete účetnictví jiným firmám. Zodpovědnost totiž padá právě na toho, kdo účetnictví vede. Pokud tedy kupříkladu díky chybě v účetnictví firma zaplatí nižší daně, penále za to uhradí účetní. A přitom by stačilo tak málo. Jestliže si sjednáte pojištění profesní odpovědnosti, můžete být v naprostém klidu.
• A to i v případě, že pracujete třeba jako instalatér, který se dopustil chyby a následkem je vyplavený byt.
• Nebo řidič, jenž svou neopatrnou jízdou poškodil cizí věc.
Jednoduše řečeno – toto pojištění slouží k úhradě škod, které byly způsobené v důsledku chyby, omylu nebo opomenutí při poskytnutí odborných služeb. Je tedy ochranou nejen pro samotného pojištěného, ale i pro klienty, pro které pracuje. Jsou profese, které mají přímo zákonem nařízené pojištění profesní odpovědnosti pro případ, že se dopustí profesní chyby a třetí osoba bude mít z jejich jednání újmu. Mezi tato povolání patří lékaři, advokáti, soudní znalci a také veterináři.
• Jiných profesí se tato povinnost netýká a je tedy jen na nich samotných, jestli se proti pochybení pojistí.
Toto pojištění se dá rozdělit do dvou základních skupin. První je určeno pro zaměstnance, který způsobí škodu svému zaměstnavateli a druhé se týká OSVČ, právnických osob a živnostníků. Pojištění není nikterak nákladné. Vyjde ročně na jeden až dva tisíce. Jsou tu samozřejmě i výjimky, u kterých je riziko daleko větší. K těm patří například profesionální řidiči a ti, kterým firma svěřila řízení služebního auta. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou doplnit ještě pojištění majetku, do kterého patří dílny s vybavením nebo vozový park.