PENZIJNÍ FONDY

Aneb ukládání peněz se státním příspěvkem.
Jako lidé a občané státu jsme zabezpečeni pro případ stáří a invalidity zákonným sociálním pojištěním, které se také týká i důchodového pojištění. Penzijní fondy tedy mohou sloužit těm lidem, kterým nestačí výše starobního či invalidního důchodu, která se vyplácí ze zákonného pojištění. Toto připojištění si tak můžete sjednat a pravidelně si ukládat jistou částku, jde tedy o úložku. K těmto úložkám stát poskytuje příspěvek. Abyste splňovali jisté podmínky, které ukládá zákon, a měli tak nárok na státní příspěvek, musí doba ukládání trvat minimálně 5 let. Tato částka, kterou si naspoříte, by měla být vybrána až po dosažení 60 let věku.
Uložené peníze, které jsou zde i zhodnocené státní podporou, můžete získat různými způsoby:
Jednorázové vyrovnání – zde se vám vyplatí najednou celková částka, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro vydání peněz, tedy doba pojištění a dosažení věku.
Penze – ta se vyplácí průběžně, opět samozřejmě po dosažení podmínek, které jsou stanovené. Průběžně tak dostáváte své peníze. Můžete je dostávat doživotně, nebo po dobu, kterou si sami nastavíte. Zde je pořád část peněz uložena u penzijního fondu, které si nevyberete, což znamená, že se vám i nadále zhodnocují tyto finanční prostředky.
Odbytné – tato možnost se volí, jestliže požádáme o výplatu peněz dříve, než uplyne stanovená doba pojištění nebo ještě nedosáhneme stanoveného věku. Zde je ale problém v tom, že nedostaneme státní příspěvek s jeho zhodnocením, čím vlastně ztratíte veškeré výhody penzijního připojištění.
Existují i různé druhy penzijního připojištění:
Starobní penze – to je základ, který dostanete. Vyplácí se nejdříve v 60 letech. Doba trvání je stanovena na minimálně 5 let.
Výsluhou penze – v tomto případě může klient požádat, aby si část prostředků vybral dříve. Musí o ni sám požádat a musí také spořit minimálně 15 let.
Invalidní penze – tato se vyplácí, pokud se klient v průběhu jeho spoření stal invalidním. Proto nemůže nadále spořit na starobní penzi.
Pozůstalostní penze – pokud klient zemře a měl-li sjednanou ve smlouvě pozůstalostní penzi, dostávají ji pozůstali.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.