OPERATIVNÍ LEASING

Jak se liší operativní od finančního? Nejčastěji je to dáno tím, že u operativního leasingu i po skončení splátek a dohodnuté smlouvy právě leasingu zůstává majetek nadále leasingové společnosti.
Leasingové společnosti tak mohou do splátek započítávat pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Klient tak zaplatí za tuto dobu leasingu pouze hodnotu, která je reálně amortizovaná část ceny předmětu nájmu.
Většinou se tento způsob nepoužívá. Využívají jej jenom živnostníci nebo různé společnosti, ale běžní zákazníci nikoliv. Také to nejčastěji platí jenom pro vozidla. Běžně se tak s tím nesetkáte nebo jenom naprosto výjimečně.
Operativní leasing u vozidel
Časové období, pro které může tento operativní leasing být zadán je minimálně 12 měsíců a maximálně 60 měsíců. Častým obdobím, které se zadává, je většinou 36 měsíců. Pro výpočet přesné částky je také důležité vědět, kolik kilometrů se s daným vozidlem najezdí po dobu leasingu.
20 – 35 tisíc kilometrů během jednoho roku nabízí většina operativních leasingů. Samozřejmě je možné sjednat vyšší počet kilometrů a tímto navýšit limit, který si tak můžete změnit, podle své vlastní potřeby.
Jestliže je období delší jak jeden rok, tedy 12 měsíců, tak se nájezdy sčítají. Není podstatné, který rok kolik najezdíte. Je to výhodné, protože roční limity tak nemusí být dodrženy. Pokud máte leasing na více let, tak se vám kilometry sečtou. Ve skutečnosti tedy v reálu to tak znamená, že jeden rok můžete najezdit více, ale druhý například méně a pořád se do jejich limitu vlezete. Nemusí se tak dodržovat každý rok stejný limit. Celkový stav bohatě postačí na konci období operativního leasingu.
Otevřená kalkulace a uzavřená kalkulace
Full service leasing – otevřená kalkulace a Full service leasing uzavřená kalkulace
FSL-UK tedy uzavřená je ta, kdy je v ceně splátky kompletní servis. Zahrnují se tak náklady spojené se silniční daní a administrativní poplatkem, ale také pneuservis a náhradní vozidlo. V tomto případě jde o jistý paušál, který je předem dohodnutý.
FSL-OK otevřená kalkulace, je ta, kdy tyto technické služby tedy kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo, jsou do splátek zahrnuté jako forma záloh, pro případné budoucí výdaje.
Tyto podmínky jsou samozřejmě na užívání vozu. Pro někoho je tedy oblíbenější varianta, FSL-UK ale pro jiného uživatele to právě může být opačná tedy FSL-OK.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.