Všichni dávno dobře víme, co jsou to peníze a jak tyto fungují. Ovšem už daleko méně často chápeme a vlastně i vnímáme to, co se musí na finančním trhu odehrávat, aby nám plnily takové finanční prostředky přesně to, co se od nich očekává, a to pokud možno co nejideálněji.

A je toho vlastně dost. Tím, že se natisknou nějaké papírky zvané bankovky nebo vyrazí nějaké mince a tyto se uvedou do oběhu, není ještě ani zdaleka zajištěno, že se lidé dočkají toho, co se od peněz očekává. Kdyby to skončilo jenom v této fázi, měli by lidé sice nějaké ty peníze, jež by ale nebyly důvěryhodné a jejich využití by tedy bylo sporné, respektive zhola nemožné. Protože kdyby někdo nevěřil penězům, nebude je přijímat a celá měna se zhroutí.

A jak se dosahuje toho, aby peníze svoji úlohu plnily, a to v rámci možností co nejlépe? Je toho dost. A zmiňme si aspoň to nejpodstatnější, co fungování peněz umožňuje a ovlivňuje.
– Je třeba v první řadě rozhodnout, co přesně bude za peníze považováno, a tyto natisknout a pustit do oběhu.

– Je tu nezbytná i záruka ze strany významné instituce, jako je stát, že takové peníze budou coby platidlo přijímány a že nikomu nezůstanou jako černý Petr s tím, že už za ně nic nedostane.

– Peněz musí být v oběhu tolik, aby se jimi dalo optimálně financovat to, co se za ně dá pořídit. Nesmí jich být ani málo, protože pak by nebylo za co nakupovat zboží a služby, nesmí jich být ale ani moc, protože pak by pro změnu lidem zůstávaly finance, za které by si nebylo co pořídit, což by vedlo k nedostatku nabídky nebo k inflaci.

– Když měna příliš posiluje, lidé ji přestávají utrácet a ponechávají si ji, čekaje na její další zhodnocení. A aby se obchod takto nezastavil, je třeba uvádět do oběhu peníze další, čímž jejich hodnota klesne a ochota nakupovat vzroste.

– Když pak měna naopak slábne, je třeba ji podporovat, aby to nepřekročilo únosnou mez, protože pak by o ni nebyl zájem.

– Je třeba udržovat a případně i ovlivňovat její kurs vůči jiným měnám, a to proto, aby byl co nejvyrovnanější zahraniční obchod a zabránilo se nežádoucí zahraniční konkurenci.

To je to nejpodstatnější, co nám umožňuje využívání peněz. Jež by bez toho nebyly o nic cennější než hodnota materiálu, ze kterého jsou zhotovené.