LEASING

Zde máme v prvé řadě dvě strany. Leasing je tedy dohodou mezi těmito stranami a většinou se jedná o dohodu, kdy se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli pro užívání aktiva.
(Aktiva jsou zjednodušeně řečeno nějaké výnosy, které vám v budoucnu budou prokazovat užitek. Jednat se může o majetek, ale i různé věci, nemovitosti, zásoby, ale i peníze a další.)
V běžném životě se naprosto každý den můžeme setkat s automobily na leasing. Jistě to všichni známe, ale dalšími věcmi může být také majetek či nějaké výrobní stroje.
Pronajímatel je člověk, který danou věc vlastní. V případě automobilového průmyslu jde o společnost, která danou věc, či zde automobil, prodává. Tedy často jsou to autosalony nebo bazary. Nájemce je člověk, který si zde přijde něco koupit. Ovšem pokud nemá finanční hotovost, ať už konkrétně u sebe nebo na svém účtu, potřebuje to zaplatit jiným způsobem a zde si právě může vybrat. Často mezi nějakou půjčkou či právě leasingem. Zde však platí jedno velké pravidlo a to je fakt, že dokud právě nájemce nezaplatí celkovou částku, tedy hodnotu vozu, do poslední koruny, tak tato věc, tedy automobil není jeho vlastnictvím. Do této doby, připadá pořád pronajímateli, jakožto vlastníkovi. Zde se konkrétně často jedná o splátky, které budete splácet, takže dokud nesplatíte všechny, tak nebudete vlastníkem dané věci. Zákonným vlastním tohoto aktiva je tak stále pronajímatel.
Dalším bodem smlouvy bývá, že dokud tedy nesplatíte všechny splátky a daná věc nebude vaše, tak musíte souhlasit s podmínkami užívání, protože majitelem bude pořád pronajímatel. Takže vás může přinutit, abyste automobil například užívali pořád jenom na osobní užívání, či cokoliv jiného.
Leasing má však více druhů:
– finanční
– operativní
Zajímavostí je, že se tento způsob u nás objevil teprve po roce 1989, ale začal mít velké uplatnění. Rychle se tak vyvíjí a používá na mnoho způsobů.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Leasing