Když si člověk zřídí svůj vlastní účet, má jistotu v tom, že může své zde uložené peníze používat tak, jak je to v podmínkách takového účtu nastaveno. Tedy může nakládat s tím, co je jeho a co tu má uloženo, podle svého vlastního uvážení.

Jenže je skutečností, že ne vždy to funguje bezproblémově. Protože se může klidně i lehce stát, že finance, jež na takovém účtu leží, svému vlastníkovi nestačí.
A co pak?

Pak může v případě běžného účtu pomoci i kontokorent. Nebo kontokorentní úvěr, chcete-li.

Tento doplněk k běžnému účtu dává člověku možnost svůj účet přečerpat, tedy dostat se do mínusu a využít tak peněz finanční instituce, u níž je onen účet veden. A to s tím, že když následně na takový účet dorazí peníze, jsou tyto automaticky použity na uhrazení tohoto úvěru.

Je samozřejmé, že se v podobném případě nejedná o nějakou charitu. Jde o půjčku, jež má svá jasně daná pravidla. A proto je naprosto běžné, že je pevně daná maximální výše takového úvěru, kterou nelze překročit a jež se obvykle pohybuje ve výši dvojnásobku až trojnásobku příjmu majitele účtu, že jsou zde smluvně nastaveny úroky, jež nemusí být vždy pevně dané a mohou se odvíjet třeba i od úrokových sazeb České národní banky, od inflace a podobně. A běžné jsou i poplatky za sjednání a vedení takového kontokorentu.

Kontokorent lze využít kdykoliv a opakovaně, a to až do výše jeho limitu, a zpravidla tu nejsou stanovené ani výše splátek, ani jejich termíny. Obvyklé je pouze to, že se člověk musí přinejmenším v určité dané lhůtě dostat opět do plusu, aby mu byla možnost dalšího používání kontokorentu obnovena, není-li ustanoveno jinak.

Kontokorent je tedy neúčelový a nezajištěný úvěr, který je kdykoliv k dispozici a lze ho snadno využívat. Což může pomoci ve finanční tísni či v případě nenadálých výdajů. A pozitivem je i to, že se tu platí úroky jen za dobu, po niž člověk tento úvěr skutečně čerpá. Ovšem současně platí, že jsou takové úroky i několikanásobně vyšší než u jiných půjček a ani další s tímto související poplatky nemusí být právě nízké.