Pokud jste majitelem nemovitosti, pak jistě víte, že Vaše nemovitost musí být řádně zanesena do katastru nemovitostí.

 

Tato evidence nemovitostí je vedena od pradávna, kdy bylo jasně dáno, komu nemovitost patří, kdo z ní má platit daně a kdo se o ni řádně stará.

 

Vedení katastru nemovitostí dodržuje zásady, které platí pro všechny stejně. Ať je to jednání podle zákona při každém úkonu v pozemkových knihách.

 

Nebo o časovou posloupnost. Zajišťuje majitelům nemovitostí jednoznačnost a nespornost zápisu.  A hlavně dostupnost pro všechny lidi, aby do katastru nemovitostí mohli nahlížet. Všechny uvedené zápisy jsou vždy v souladu se zákonem.

 

Vlastnictví nemovitosti tedy nabývá právní moci teprve po zápisu do katastru nemovitostí.

 

Tam jsou také uvedeny náležitosti typu věcného břemene, ale také předkupního práva. Veškeré náležitosti, které se týkají rozměrů a celkové výměry jednotlivých částí nemovitosti, také zajišťují pracovníci katastrálního úřadu.

 

S těmito informacemi pracuje i poskytovatel hypotečních nebankovních úvěrů, když žadatel o nebankovní hypotéku zastavuje svou nemovitost proti úvěru, který po nebankovním sektoru požaduje. Nemovitost je podmínkou pro získání nebankovní hypotéky pro jakýkoliv účel.

 

Nahlížení do katastru nemovitostí je spojeno s poskytnutím úvěru.

 

Nahlížení do registru dlužníků, nebo zkoumání věku, příjmů a podobných úkonů spojených se žadatelem, nebankovní společnost také zajímá.

 

Pro poskytnutí úvěru je důležitá nemovitost, kterou žadatel vlastní, nebo kterou chce zastavit. Katastr nemovitostí informace pro poskytnutí nebankovní hypotéky poskytovateli dodá.

 

Jste-li tedy v pozici žadatele, nebankovní společnosti poskytnete adresu nemovitosti, a ta si už ověří, zda jste skutečně majiteli této nemovitosti.

 

Dále z výše příjmu a výdajů a fotografií nemovitosti určí, jakou výši úvěru Vám poskytne. Pak už jen sepíšete úvěrovou smlouvu a můžete se těšit na peníze.

 

Vzít si nebankovní úvěr je jednoduché. Má totiž tolik předností, že by byl člověk sám proti sobě, kdyby se pro ni nerozhodl. Všímejte si i drobných odlišností.