Vznik většího počtu komerčních bank na našem území provázely obrovské problémy. Téměř každý rok jsme byli svědky krachu některé z bank a uzavření jejích poboček. Před dveřmi stály zástupy lidí dožadujících se zpět vložených peněz. Je možné, aby se taková situace opakovala i dnes? Jak jsou chráněny vklady v bankách? A do jakého finančního limitu?

Zákonné pojištění vkladu
Každá banka, která působí na našem území, musí mít kromě bankovní licence pojištěny vklady. Jedná se o zákonnou povinnost vztahující se dále na stavební spořitelny a družstevní záložny. Pojištění se nevztahuje na penzijní fondy nebo pojistné produkty. Zároveň nejsou pojištěny ani akcie, dluhopisy nebo podílové listy.
Pojištění chrání vklady soukromých osob a firem. Kdyby došlo ke krachu banky, závazky přebírá pojišťovna. Klient by dostal vyplaceny vklady až do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR, což je zhruba dva a půl miliónu korun. Z uvedeného limitu logicky vyplývá, že není rozumné držet vklad vyšší než 2,5 miliónu korun v jedné bance. Vklady a úspory vyšší hodnoty proto rozdělte mezi účty v různých bankách nebo je rozložte mezi účet vedený na manžela a manželku.

Nebezpečí pro peníze na běžných vkladech
Nominální hodnota peněz je v bankách chráněna zákonným pojištěním. Nebezpečí na vklady ale číhá v podobě inflace. I když je aktuální míra inflace nyní pod 3 % za rok i tak představuje riziko pro úspory na běžných účtech. Ty nejlepší spořící účty vám umí nabídnout zhodnocení asi 1,5 % za rok, kdybychom uvažovali inflaci ve výši 3 % znamená to, že jste za každý rok ztratili 1,5 % z hodnoty svého vkladu. U větších vkladů to představuje obrovský náklad. Uložené peníze se na běžných účtech znehodnocují. Proto větší objem peněz nikdy nenechávejte dlouhodobě na běžném nebo spořícím účtu a využijte některý z dlouhodobých spořících produktů.