HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Takzvaná hypotéka. Kdo by ji neznal. Alespoň minimálně každý z nás o ní někdy ve svém životě slyšel. U nás v České Republice se vydává jak fyzickým tak i právnickým osobám. Každý hypoteční úvěr musí být zajištěný zástavbou nemovitosti. Může to být nemovitost, kterou potřebujete financovat, často to také v naší zemi takto bývá využíváno a to ve většině případů, ale může se k tomu využít samozřejmě i jiná nemovitost, která se dá do zástavby. Není tak podmínkou, že pokud chcete stavět, musíte ručit budoucím majetkem, tedy tímto domem. Může k tomuto účelu být použita i jiná nemovitost.
Dva typy úvěrů: účelová a neúčelová
Účelová hypotéka je vázána samozřejmě na investici do nemovitosti.
Neúčelová hypotéka znamená, že úvěr můžete využít jakkoliv. Tyto neúčelové hypotéky se nazývají americké a peníze z těchto úvěrů můžete využít na jakýkoliv záměr. Tedy lze tyto finanční prostředky použít na cokoliv.
Zákonem stanovená definice zní: hypoteční úvěr je úvěr, jehož splácení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.
Hypoteční úvěry se takto používají už hodně dlouhou dobu a jsou jedním z nejstarších produktů na finančním trhu bank.
Bývají poskytovány za účelem koupě nebo výstavby nemovitosti, modernizace, ale využít se dají i jako opravy a rekonstrukce. Počítá se zde i koupě podílu nemovitosti za účelem vypořádání se s dědickými a spoluvlastnickými právy a nároky. Můžete je také použít na splacení krátkodobých a střednědobých úvěrů, které jste uzavřeli již dříve a použili je jako investice do nemovitostí.
Každý, kdo by chtěl žádat o hypotéku, musí mít samozřejmě osmnáct let a být tak způsobilý k právním úkonům. Musí být občanem České Republiky. Je zde výjimka, žadatelem může být i cizinec, ale musí zde mít trvalý pobyt. Banka vždy posuzuje schopnost splácet úvěr. Proto je často nutné, aby člověk prokázal dostatečně vysoký příjem, který má ze zaměstnání, podnikání, nájemného nebo jiných sociálních dávek. Žadatel by měl mít dobrou historii, protože si vás často prověřují v rejstřících, jestli jste se někdy v minulosti nestali neplatičem, čili jestli jste plnili své závazky včas.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.