Pojištění má sloužit jako záchrana pro všechny, kterým se stane nějaký úraz nebo obecně nějaká škoda a způsobí jim to újmu na zdraví, na majetku a podobně. Tohle je důležité a každý by měl mát alespoň nějakou nejzákladnější pojistku. Některé pojištění je ze zákona dáno. Například pojištění vozidla (zelená karta), základní pojištění a tak dále. Další pojištění, jako je úrazové a specifické druhy pojištění, to už jenom na vás, jestli to zvolíte nebo ne.

Pojistník je subjekt, který se zavazuje hradit pravidelně pojistné. Pojistníci tak společně přispívají do pojistného fondu, který je jenom určen k úhradě pojistných událostí. Zřizovatel a správce je pojišťovna.

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje a to na základě pojistné smlouvy, která je uzavřena mezi pojišťovnou a pojistníkem, které se tímto zavazuje, že bude hradit v pravidelných, měsíčních splátkách pojistné, což je částka, na které se domluví s pojišťovnou nebo s pojišťovacím agentem na základě produktu, který si pojistník vybral.

Povinné pojištění je v České Republice následující. Musíte mít zdravotní pojištění, potom povinné ručení, což je vlastně odpovědnost z provozu vozidla, dále je také povinné u podnikatelů, aby měli pojištění pro případ pracovních úrazů. Ostatní pojištění jsou zcela na vaši vůli, jestli si je uděláte. Povinné nejsou, ale jsou důležité zejména, když pracujete a každý měsíc máte takový příjem, že to tak akorát pokryje vaše výdaje. Pak se něco stane a vy se dostanete do dluhu.

Zisk pojišťoven v České Republice je okolo dvaceti pěti procent z obratu, což je opravdu hodně, když se to srovná třeba a automobilkami, které mají tak okolo dvou procent ze zisku. Tyto pojišťovny v ČR mohou mít formu akciové společnosti, dále družstva nebo státního podniku. Existují i zahraniční pojišťovny, které mohou být také v ČR zastoupeny. Některé druhy pojištění klidně mohou bez problému poskytovat i třeba banky a podobně.