Každý člověk a pochopitelně i každý stát potřebuje své peníze. A to proto, aby se dalo za co obchodovat, aby se dalo porovnávat má dáti – dal, aby se vědělo, jakou hodnotu někdo poskytl ostatním a na jakou protihodnotu má za to od těch ostatních nárok.

Bez peněz se prostě nedá obejít. A byť jsou tyto navenek až na vzhled prakticky jedny jako druhé, není tomu tak. Nejsou peníze jako peníze.

O tom, jaké které peníze jsou, rozhoduje kdeco. Především pak to, nakolik jsou tyto důvěryhodné, kdo za nimi stojí a jakou finanční a ekonomickou politiku vede, respektive čím jsou takové peníze kryté. A svou roli sehrává třeba i to, jak rozšířené je jejich uplatnění.

A tak tu máme měny, o nichž takřka nikdo neslyšel, i ty, jež mají své renomé, a to klidně i tehdy, když nemají zase až tak dlouhou tradici.

Mezi relativně nové měny patří i eura. Měna společná státům eurozóny, které k ní přešly od svých dřívějších vlastních měn. Tuto měnu už využívají leckde, a tato ještě určitě neřekla své poslední slovo a zaujme pozici státní měny i v zemích, v nichž se dosud používají peníze jiné.

Kromě zemí, v nichž už se eury platí, jsou tu totiž i další, jež o ně usilují. Mezi takzvanými novými členskými státy Evropské unie projevují zájem o používání eura třeba Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko, ovšem tato měna rozhodně nepropadla ani jinde.

V dvaceti zemích včetně té naší vzrostla podpora eura v uplynulém roce, zatímco ve třech se o něj zájem nepatrně snížil a ve čtyřech zůstal beze změn. A ve dvaadvaceti členských státech Evropské unie je většina jejich obyvatelstva pro tuto evropskou měnu a v žádné zemi, jež tuto měnu používá, není většina jejích obyvatel proti této.

Ovšem u nás, ve Švédsku, Dánsku a Polsku, je většina lidí stále proti přijetí eura. A oficiálně neexistuje ani termín, kdy bychom u nás měli euro přijmout. Ale asi bychom o něm uvažovat měli. Ve vlastním zájmu. Protože zatímco dřív se nám dařilo dobře a nechtěli jsme se o své ekonomické úspěchy prostřednictvím přijetí eura dělit s ostatními, nyní jsme neskutečně rychle zadlužováni. A přijetí eura by nám mohlo pomoci zatnout rozhazovačným tuzemským politikům tipec.