Nepodceňujte sílu sociálního pojištění. Je to hned na druhém místě, za zdravotním pojištěním to nejdůležitější pojištění, takže určitě byste se o tom měli ve svém zájmu chtít dozvědět více. Důležitost spočívá hlavně v tom, že se podle délky a výše platby sociálního pojištění počítá sazba na důchod a to je podstatné.
Co je součástí sociálního pojištění zaměstnance?
– Nemocenské pojištění – peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská
– Důchodové pojištění – starobní, vdovský, sirotčí, invalidní, vdovecký
– Příspěvek na zaměstnanost – výdaje úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti …
Kolik to činí hrubého?
Na zaměstnance platí 6,7 % z hrubé mzdy. Vše jde na důchodové pojištění. Zaměstnavatel platí 25% ze superhrubé mzdy zaměstnance.
OSVČ a sociální pojištění
OSVČ neboli osoby samostatně výdělečně činné si budou muset tohle všechno platit sami dobrovolně. Minimální výše placených záloh pro rok 2018 je 2388 Kč. Minimální záloha měsíčně je 138 Kč. Pokud se neuhradí včas sociální pojištění z jakéhokoliv důvodu, tak budou naskakovat úroky ve výši 0,05 % za každý den, který bude po termínu. Pro vedlejší činnost podnikání žádné zálohy minimální neplatí. Vše bude potom vypočteno na základě toho, jaký bude skutečný zisk dle daňového přiznání jednou ročně. Další velice důležitou záležitostí je i to, že nemocenské pojištění bohužel není součástí sociálního pojištění u OSVČ. Tohle si musí podnikatele vyřešit nemocenským připojištěním v případě zájmu.
Sociální pojištění a brigády
Tohle se týká ve většině případů hlavně studentů, kteří mají výdělky formou DPP nebo DPČ, což jsou dohody, tedy vedlejší pracovní poměr. Brigádník tak musí vydělat více než 3 000 Kč za měsíc, aby z toho bylo odváděno sociální a zdravotní pojištění. Odvody se platí až v případě, že byste na dohodu přesáhli 10 000 Kč. DPP je ročně omezena 300 hodinami, které mohou být maximálně odpracovány, což vychází 25 hodin za měsíc, což je docela málo.