Pokud se podíváme na finanční počínání našinců z pohledu statistik, nemůžeme právě jásat. Jistě tu máme sice i dost lidí, kteří své vlastní finance zvládají, jistě tu máme i spoustu těch zodpovědných, ale totéž se dá říci i o těch ostatních. O těch, které rozhodně nelze považovat za vzor finanční gramotnosti.

Podíváme-li se na nedávno zveřejněné informace, pak jenom město Praha vede bezmála dva statisíce exekucí, z nichž je převážná většina vedena Dopravním podnikem, u kterého dělá dlužná jistina, tedy samotné nezaplacené dluhy, asi 185 milionů korun. A na nájemném dluží lidé v Praze jistinu 128 milionů korun.

V Brně mají víc než 57000 dlužníků státu nebo tomuto náležejícím institucím a firmám, kteří by měli naději na odpuštění pokut a dalších sankcí v rámci akce Milostivé léto, a exekuce, jež jsou proti nim vedeny, dosahují více než 146 milionů korun, z nichž by stačilo v případě využití oné nabídky zaplatit jen exekutorské poplatky a ‚mizerných‘ 217064 korun.
V Plzni mají asi osmnáct set dlužníků, kterým by mohlo Milostivé léto pomoci, a jejich základní dluh dělá asi 82 milionů korun.

A nedluží se jenom městům. Těmi, jimž nezbývalo nic jiného než vsadit na exekuce, jsou i Všeobecná zdravotní pojišťovna, které dluží 230000 lidí asi 13 miliard korun, i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra s 20150 podobnými dlužníky a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s 46700 soudními exekucemi, je tu i ČEZ s asi sedmdesáti tisíci soudních exekucí.

A k něčemu podobnému, jako je Milostivé léto, se už odhodlaly i některé soukromé firmy, pro které je často výhodnější odpustit sankce a získat aspoň původní dluh, je-li naděje na úspěch v exekucích mizivá. Jsou tu Česká spořitelna, Komerční banka, ESSOX, Modrá pyramida stavební spořitelna, Moneta, Home Credit či Air Bank. I zde jsou leckomu z dlužníků v exekuci ochotni ulevit, když zaplatí aspoň původně nezaplacené dluhy.

Abychom se měli lépe. A aby leckdo zase mohl začít dělat další dluhy s tím, že mu trest za nesplácení zase jednoho dne odpustí.