DANĚ Z PŘÍJMŮ

Na tomto poli se setkáváme s více druhy daní:
– daň z příjmů právnických osob – tento druh daně má jednu stálou sazbu. V podstatě se vlastně vypočítává ze zisku. Pro rok 2016 je to výše této daně 19%.
– daň z příjmů fyzických osob – tato daň se vypočítá z více druhů příjmů. Příjmy se sčítají a po jejich sečtení se vypočítá daň. Tyto příjmy mohou být:
Příjmy ze závislé činnosti – zde se nejčastěji vidí příjmy z vašeho zaměstnání
Příjmy z podnikání – tyto se týkají živnostníků
Příjmy z kapitálového majetku – úroky a podíly na zisku
Příjmy z pronájmu – zde se musí jednat o pravidelný pronájem
Ostatní příjmy – to jsou takové, které se nám naskytnou příležitostně. Může to být třeba i výhra v loterii nebo také prodej z vlastní zahrádky.
Často můžeme u různých podniků vidět jev, že se snaží, aby nemuseli odvádět vysoké daně, tak neusilují o zvyšování zisku. V tomto případě pak jde vidět, jak získané prostředky z výnosů zase investují zpátky do firmy, například nakoupením dalšího majetku, rozšiřováním činnosti nebo vyplácením odměn.
K těmto daním, tedy daním z příjmů patří také ještě srážková daň, takzvaně srážená zvláštní sazbou. Sráží se z příjmů, které jsou pevně stanovené zákonem. Tato se nesráží ze zisku ale z celého příjmu a to hned při výplatě.

Každý ji musíme zaplatit a často ji nevidíme, protože jde o velice základní typ, který je dán naprosto v každé položce, kterou vezmete do rukou.

Daň z přidané hodnoty

Často o ní mluvíme, pořád o ní slýcháme. Denně ji platíme. Tato daň se připočítává k prodejní ceně. Ve většině států, tedy i v naší České Republice má dvě sazby:
– základní – v současnosti u nás činí 21%. Používá se pro většinu výrobků a část služeb. Tuto daň platí osoby, které za posledních 12 kalendářních měsíců nebo po sobě jdoucích měsíců překročili svým obratem částku na výdělku přes 1 000 000 Kč.
– sníženou – v současnosti u nás činí 15%. Zde se to rozděluje ještě na první sníženou, což je tato, která se používá na většinu potravin a část služeb a další sníženou, kterou je 10%.
DPH tak platíme všichni. Tato částka vždy zvyšuje cenu zboží, kterou si běžně kdekoliv kupujeme. Ovšem některé výjimečné výrobky či služby mohou být právě od DPH osvobozeny.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.