V nedávné době proběhl jedinečný výzkum, který zjišťoval, jak se na své finanční vyhlídky v budoucnosti dívají tak zvaní čerství dospělí, tedy mladí lidé ve věku 18 až 24 let. Jedná se o dobu, kdy někteří čerstvě dospělí nastupují do svého prvního zaměstnání, začínají samostatně hospodařit, anebo studují na vysoké škole.
První, skvělá zpráva zní, že mladí lidé vidí své finanční vyhlídky optimisticky. Samozřejmě ne všichni, ale zhruba dvě třetiny z nich. Všichni jsou odhodláni v budoucnu pracovat, aby se měli lépe, a svou nynější startovní čáru považují za lepší, než jakou měli v minulosti jejich rodiče. Oceňují, že se mohou svobodně vrhnout do podnikání, což zhruba čtvrtina z nich plánuje, a zhruba třetina dotázaných nad tím uvažuje. Za největší překážky práce na volné noze ovšem považují byrokracii a EET.
Většina mladých lidí se zároveň neobává toho, že by v budoucnosti trpěli nedostatkem peněz. Svou práci si mladí Češi hodlají vybrat nejen s ohledem na to, jak dobře bude placená, ale kladou důraz i na to, aby je naplňovala a byla flexibilní.
Současná generace mladých lidí už je naštěstí z velké části finančně gramotná. I když míra znalostí o správném hospodaření s penězi není v české populaci tak vysoká, jak by bylo optimální, je vidět, že se situace zlepšuje.
Většina dotázaných mladých lidí potvrdila absolvování vzdělávání zaměřeného na finanční gramotnost, se kterým se setkali buď ve škole, anebo se vzdělávali samostatně na internetu. Zároveň se jedná o generaci, která nemá strach z půjček, protože už dobře zná výhody peněz utracených dopředu. Osmdesát procent dotázaných tak zvažuje využití úvěru na cokoli.
Mnoho mladých rovněž začíná samostatně spořit, a to často již po maturitě. A na co by uspořené peníze nejraději využili? Mimo vlastního bydlení také na vybavení domácnosti, pořízení auta, a na dovolenou.