PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ U HYPOTÉKY

Hypotéka je produktem banky. Ty mají ve své moci i hypoteční úvěry, čili ve zkratce právě hypotéky, které se dělí na dva základní typy. U každé hypotéky je nejdůležitější zástavba nemovitosti. Proto je to také hypotéka. Dělí se na vázanou a nevázanou neboli americkou hypotéku.
Peníze, které dostanete tak můžete u vázané použít jenom na danou nemovitost, ale u nevázané je můžete použít vlastně na cokoliv.
Prokazování příjmů pak musíte v případě vázané hypotéky, protože to banky vyžadují.
K hypotéce vede několik kroků a to ve formě prokazování příjmů. Nejlepším způsobem to jde v případě, že máte v dané bance, kde si chcete zřídit hypotéku neboli hypoteční úvěr, svůj vlastní běžný účet. Banka o vás tak má dostatek informací. Může si zpětně vyhledat vaše příjmy a výdaje za jakékoliv období. Pokud máte totiž jako žadatel o hypotéku účet v jiné bance, bude po vás tato, kde si žádáte o hypotéku, chtít jisté podklady a to právě z hlediska způsobu získání vašeho příjmu.
Potvrzení příjmu ze zaměstnání – to se provádí tehdy, jste-li zaměstnancem. To vám vystaví zaměstnavatel. Často chtějí také výpisy z účtu, kde vám vaše výplata ze zaměstnání chodí. Nejčastěji jde o období například 3 měsíců. Banka také chce údaje o tom, jste-li jako zaměstnanec teprve ve zkušební době nebo například ve výpovědní lhůtě. Často se jeví jako problémové i pracovní pozice na dobu určitou, ale pokud je to opakovaně potvrzené, tak to ve většině případů uznají.
Prokazování příjmů u podnikatelů – zde se to týká všech podnikatelů a také osob samostatně výdělečně činných. Ti musejí dávat aktuální daňové přiznání. Někdy i za více období, podle toho, jak to banka bude vyžadovat. A také je další součástí potvrzení o zaplacení daně z příjmu. Dalším bodem mohou být finanční úřady, kdy si banky od těchto institucí mohou vyžádat, jestli zde nemáte nějaké dluhy. Stejně tak to platí pro sociální zabezpečení či zdravotní pojišťovny. Pokud také chcete mít daně co nejnižší, můžete to mít komplikovanější s vyřizováním svého úvěru.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.