POTŘEBY

Abychom si hned na začátku odůvodnili lidské jednání a všechno, co se kolem nás děje, musíme si také říci, co jsou to potřeby, protože právě ty jsou základem celé ekonomiky.
Každý z nás má jisté požadavky. Některé z nich se u nás vyskytují denně. Teď si řekneme, které by to mohly být: jídlo, pití, spaní, oblékání se. Teď si řekneme ty, které se v našem životě vyskytují jednou týdně, měsíčně nebo několikrát do roka. Zde se může jednat o dívání se na nějaký film, strávit příjemné chvíle na dovolené nebo se podívat do cizích zemí. Každý člověk může mít tyto potřeby jiné.
Všechny tyto požadavky, které si jako lidé uvědomujeme a při jejich nesplnění máme pocit nedostatku, nazýváme potřeby.
Zde se dělí dvě skupiny. Tou první jsou potřeby fyzické a to jsou právě ty, které jako lidé potřebujeme k žití, tedy například to jídlo a pití či spánek. Ostatní potřeby, abychom byli se svým životem spokojení a necítili se zbyteční, osamělí nebo nespokojení, to jsou potřeby duševní, které jsou dány pro rozvoj našeho myšlení ale také i tím, že jako lidé žijeme v určité společnosti.
Teď si můžeme říci, že jako jednotlivci máme jiné potřeby než jako kolektivní skupina lidí, například obyvatelů města. Proto se dále dělí potřeby na individuální, které se týkají pouze naší osoby a na kolektivní, které se týkají skupiny lidí. Těmito právě mohou být obyvatelé obce nebo také zaměstnanci jednoho podniku.
Dalším druhem, jak můžeme potřeby rozdělit, jsou potřeby hlavní a doplňkové.
Nyní si řekneme, proč jsou potřeby základem celé ekonomiky a proč se nás tak týkají. Jde o to, že pokud bychom jako lidé neměli potřeby, tak by nemusely existovat obchody ani výrobní haly, v podstatě by lidé neměli práci, protože by se nemuselo nic vyrábět, ani prodávat, dovážet a rozvážet, vlastně ani pracovat. Proto by nic neexistovalo, ani průmysl, ani dopravní prostředky, ani pole, silnice nebo obchodní domy.
Veškerá tato činnost je právě ekonomika. Od té se všechno odvíjí a na ní také všechno navazuje.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

potřeby