POJIŠŤOVNY

Začneme zřejmě pár slovními obraty, abychom se vyznali v pozdější specifikaci dané problematiky.
Pojištěný – což je osoba, která je pojištěná, bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama, nebo ho za ni sjednala jiná osoba. Typické je to u příkladů rodičů s dětmi a podobně.
Pojistník – zde se to může týkat jak fyzické osoby, tak také právnické. Ta sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
Oprávněná osoba – osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada. Z pravidla to bývá pojištěný, ale mohou to právě být i jeho rodinní příslušníci, či přátelé nebo společníci.
S každým pojistníkem se uzavírá pojistná smlouva. Ta uvádí nutné a nezbytné všeobecné pojistné podmínky, které se jí týkají a na které se později může odvolávat. Zde se uvádí, na co se vlastně pojištění vztahuje, kdy vzniká, pojistná částka a tak dále. V každé smlouvě je uvedena pojistná částka, což je maximální částka, kterou by vám pojišťovna mohla vyplatit.
Pokud tedy nastane nějaká pojistná událost, tedy nějaká skutečnost, se kterou je spojená povinnosti plnit tuto událost, vyplácí se pojistné plnění. Tato výše vychází ze smlouvy a nemůže být vyšší, než je daná pojistná částka.
V dnešní době můžete takovéto pojistné smlouvy uzavírat i na internetu. Zde se totiž v klidu seznámíte s všeobecnými podmínkami, necháte si zkušebně vypočítat pojistné, či vyplnit návrh smlouvy.
Ve skutečném světě si můžeme ukázat několik příkladů těchto smluvních podmínek, který se právě pojištění týká. Zde máme jeden z nich:
Koupíte si osobní automobil, který si pojistíte proti odcizení, a sjednaná pojistná částka bude na 300 000 Kč. Tato částka může představovat cenu nového automobilu. Pokud vám bude hned odcizeno, pojišťovna by vám měla vyplatit celých 300 000 Kč. Jenomže pokud vám jej odcizí například po dvou letech užívání, tak pojistná hodnota bude už snížena o hodnotu používání a opotřebení vozidla, takže můžete dostat třeba jenom 200 000 Kč.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

pojišťovny