OSOBNÍ ROZVAHA

Tento způsob, který si všichni můžeme vytvořit, porovnává, jaký máme majetek a jaké ostatní závazky. Tímto způsobem se také dá zjistit čisté osobní jmění což se právě rovná osobní majetek mínus osobní závazky. Tato veličina nám pak ukazuje naši vlastní finanční nezávislost. Takže pokud bychom splatili své veškeré závazky, jestli by nám zůstaly prostředky, se kterými bychom mohli i nadále disponovat nebo jestli bychom zůstali zadlužení.
Mezi osobní majetek se tak řadí:
Peníze – hotovost, kterou máme, ale i na bankovních účtech
Finanční majetek – cenné papíry, stavební spoření, penzijní připojištění
Nemovitosti – dům, pozemek, zahrada
Ostatní osobní majetek – automobil, šperky, pohledávky, vybavení domu
Osobní závazky jsou také důležité a mohou to být:
Krátkodobé do jednoho roku – kreditní karta, půjčky od přátel
Střednědobé do 5 let – úvěry na spotřební zboží, splátkový prodej, finanční leasing
Dlouhodobé závazky – hypotéky, úvěry ze stavebního spoření

Osobní rozvaha tak ukazuje osobní majetek v tržní ceně.
Uvést si také můžeme jeden příklad: Můžeme vzít například pana Pavla, který má na svém běžném účtu 60 000Kč. Dále má nějaké podílové listy ve výši asi 150 000Kč. Penzijní připojištění 100 000Kč a také hodnotu osobního majetku v celkové výši 300 000Kč (zde jsme započítali automobil, elektroniku a vybavení). Celkem máte tedy osobní majetek ve výši 610 000Kč. Jeho osobní závazky činí kreditní karta na 10 000kč. Finanční leasing daného automobilu na 150 000Kč. Tedy osobní závazky všehovšudy ve výši 160 000Kč. Jeho čisté osobní jmění po odečtení těchto dvou celkových veličin je tak 450 000Kč. Tedy tento pan Pavel by po prodeji veškerého majetku nezůstal zadlužený.
Osobní rozpočet však také můžeme vypočítávat měsíčně a to po odečtení svých vlastních osobních příjmů a výdajů. Tyto příjmy a výdaje porovnáme, abychom zjistili, zda máme přebytek prostředků nebo jestli jich máme naopak málo. Výpočet je jednoduchý.
Měsíční čistý příjem = měsíční příjmy po zdanění – měsíční výdaje. Jestliže nám vyjde kladný výsledek, máme přebytek a můžeme investovat či ukládat své finanční prostředky.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.