OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN

Ptáte se, jak sestavit tento finanční plán? Nyní se tím budeme zabývat. Každý člověk má nějaké sny a své vytoužené cíle, které by si chtěl splnit. Je potřeba však vzít v úvahu, jestli jsou tyto cíle dosažitelné či nikoliv. Někdo může chtít cestovat, jiný studovat nebo obletět dokola naší zeměkouli.
Každý takový plán pak vychází z jistých cílů, kterých chceme dosáhnout. Abychom zjistili, jestli těchto cílů dosáhneme, je potřeba zjistit si čistý měsíční příjem. Můžeme samozřejmě zahrnout také finanční rezervy a zajištění. Pak už nám nezbude než jenom spočítat, jestli budou naše cíle splnitelné. Součástí těchto úvah je i investiční plán, podle kterého můžeme odvodit, jak naložit s případnými přebytky peněz nebo naopak, jak dosáhnout našich cílů díky finančnímu plánu.
Existují také různá doporučení, ale podle těchto faktů se řídit můžeme a také samozřejmě nemusíme.
V mládí a ve středním věku většinou nemáme tolik financí, abychom si pořizovali osobní aktiva. Proto si vytváříme finanční základnu a soustředíme se na stabilní příjmy v podobně mzdy a výnosů z podnikání. Můžeme si zajistit více druhů příjmů, mzda od různých zaměstnavatelů, podnikání, pronájem apod. Pokud si půjčujeme peníze, měli bychom myslet na to, jestli si pořizujme osobní aktiva, pak nám přinesou užitek až v budoucnu. Každý má v tomto období také pasivní výdaje a spotřební předměty a na ně vydáváme spoustu peněz. Pořízení osobních aktiv je další částí, kterou bychom se měli věnovat. Je to investice do budoucna.
Zajištění rizik
Pokaždé musíme brát v úvahu, že nám může hrozit:
Ztráta příjmů – v důsledku nezaměstnanosti, nemoci, či v podnikání poklesu prodeje nebo dokonce krachu podniku.
Ztráta majetku – zde se mohou objevit nečekané živelné události, požár, krádež. Každá takováto ztráta ovlivní naše osobní příjmy a výdaje. Proto je lepší, když si je zajistíte například pojištěním.
Náhrada příjmů – zde se můžeme právě proti nemocem, úrazům a ostatním věcem bránit, a zajistit si tak náhradní příjem: pojištění nemoci, pojištění úrazu, pojištění životní.
Obnova majetku – pokud dojde ke ztrátě majetku. Existuje pojištění: havarijní, nemovitostí, domácností.
Ochrana proti vzniku výdajů – často se v tomto případě můžeme setkat s pojištěním odpovědnosti, které platíme, a týká se to škod způsobených: provozem vozidla, v občanském životě, zaměstnavateli.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.