OSOBNÍ FINANCE

Nyní se budeme zabývat vážnou věcí a to jsou osobní finance. Vezmeme to však z jiného hlediska než z konkrétních případů každého z nás, ale možná se naučíme, jak s penězi hospodařit. Zde nás totiž zajímá, jaké jsou naše příjmy a výdaje, a zda nám po jejich odečtení zbývají volné finanční prostředky pro život, či si musíme nějaké vypůjčit. A také nás bude zajímat, jaký je náš majetek a naše závazky, čili to znamená ostatní dluhy.
Můžeme si vytvořit svůj osobní rozpočet příjmů a výdajů:
Osobní příjmy – ty zahrnují všechny příjmy, které máme. Každý člověk nějaké má. Zde potřebujeme jejich čistý podíl, takže se odečítají veškeré pojištění a samozřejmě daně. Jednat se může o příjmy:
Pravidelné – zde se samozřejmě předpokládá, že se opakují v obdobné výši. Jsou to typicky měsíčně příjmy (což je čistá mzda, příjmy z podnikání, peníze za pronájem bytu a mnohé další). Další mohou být příjmy čtvrtletní – ty mohou představovat například odměny v zaměstnání.
Proměnlivé – zde můžeme předpokládat, že je dostaneme, ale nemusíme počítat s jistou částkou, protože jejich výše se může měnit, tedy je proměnlivá. Nemusejí také být vypláceny pravidelně.
Jednorázové – to je příklad toho, když například dostanete jednorázově peníze za prodej domu, automobilu atd. pokud si však chcete vypočítat klasický měsíční rozpočet, pak tyto peníze do něj samozřejmě nezahrnujeme.
Osobní výdaje – některé výdaje můžeme trochu ovlivňovat, ale existují i takové, se kterými takzvaně nehnete, takže proto bychom se podle toho měli řídit a při sestavování osobních výdajů bychom se měli dívat na to, jaké typy to jsou:
Pevné – ty jsou dány většinou nějakou smlouvou a je tedy hodně obtížné je změnit nebo s nimi nějakým jiným způsobem naložit. Jsou pevně stanovené a často se jedná o jisté splátky hypotéky, půjčky, leasing například na automobil, nájemné, platby za elektřinu a plyn. Tyto jsou buďto měsíční nebo čtvrtletní.
Kontrolovatelné – tyto můžeme nějakým způsobem omezovat. Jde o ty typy výdajů, se kterými můžeme do jisté míry manipulovat, takže si je můžeme například odepřít. Omezit tak můžeme zábavu, například chození do kina, restaurací, nákupy oblečení, benzínu a podobně. Zde se také setkáváme u měsíčního nebo čtvrtletního vyúčtování.
Jednorázové – to jsou ty, které neočekáváme. Jednat se může o pokuty nebo také může jít o výdaj, který dáme za delší dobu, například koupě pračky.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.