INVESTOVÁNÍ

Jak se zvyšují příjmy v budoucnu? To si teď povíme a jistě to bude mít co dočinění právě s investováním. Hned na začátku tohoto problému si musíme říci, že základem je, abychom byli zajištění proti rizikům. To je zřejmě prvotní, co bychom měli zařizovat. Až budeme zajištění například proti ztrátě našich příjmů, pak se můžeme zaobírat něčím jiným, tedy navyšováním svých příjmů.
Vezmeme v úvahu tři hlediska, kterými jsou: výnos, riziko a likvidita
Nyní je třeba, abychom se rozhodli o délce období, ve kterém budeme chtít investovat. Investice totiž mají svou optimální délku, která přináší různá rizika, ale každá také nese s sebou jistý výnos. Právě časové období nám udá, kam tedy s našimi penězi, protože se jich na nějaký čas vlastně vzdáme. Můžeme se samozřejmě rozhodnout jakýmkoliv způsobem, ale je nutné, abychom diverzifikovali, tedy investovali do více možností. Tímto způsobem se sníží riziko, pokud bychom si vybrali špatnou investici.

Každý pojem z investic nám není znám, ale můžeme si naznačit pár slovních obratů, abychom příště byli zase o něco moudřejší. V ekonomii mají svůj význam.

Investice

Jako jakákoliv investice se tak může jevit dlouhodobá záležitost. V ekonomii se to označuje jako část příjmu, která je vložena do kapitálu. V tomto případě investice jsou dlouhodobým statkem, který nám přinese užitek až v budoucnu. Nepřinášejí nám tedy okamžitý prospěch a užitek, ale spíše dlouhodobý pohled na celou záležitost, proto může jít o pohled spíše z makroekonomického hlediska. V těchto případech jde totiž o to, že nějaký subjekt, ať jde o stát, nebo podnik či fyzickou osobu, své finanční prostředky neboli úspory na nějakou dobu odloží, aby z nich získal později užitek. Tedy jde o lépe zhodnocené peníze. Proto můžete mít v budoucnu peněžitý nebo i nepeněžitý výnos.
Dvojí význam v ekonomii:
Výše investic má velký vliv na agregátní poptávku a zaměstnanost
Investice vedou ke kumulaci kapitálu
Typické investice jsou akcie, podílové fondy, dluhopisy, deriváty, komodity ve formě burzovních poplatků, nemovitosti, umělecká a jiná umělecká díla.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Investice