INVESTOVÁNÍ S NIŽŠÍM RIZIKEM

Každé investování je vlastně vynaložení jistých prostředků proto, aby nám přinesly výnos. Zde se však může rozlišovat spoření – kde pravidelně ukládáte peníze a máte zde minimální riziko a také investování – což je vynakládání peněz s cílem dosažení relativně vyššího zisku. Zde samozřejmě je riziko vyšší.
Samotné spoření má samozřejmě také své části:
Bankovní vklady – výnos je málokdy vyšší než inflace. Tyto prostředky jsou vhodné jenom na období do jednoho roku. Využít jej můžeme na spotřební předměty, dovolenou. Riziko je zde minimální. Vklady bývají pojištěny. Likvidita je vysoká. Vklady lze totiž vybírat většinou naprosto kdykoliv.
Stavební spoření – výnos je zde vázán na aktuální úrokové sazby daných bank, protože úroková sazba je dána ze zákona. Takže výhodnost posuzujeme tímto způsobem. Pokud však splníte nárok na státní příspěvek, je výnos několikanásobně vyšší než u běžného spoření. Ovšem i zde se může snižovat kvůli poplatkům za vedení účtu a také poplatky za uzavření smlouvy. Riziko je zde minimální. Vklady jsou pojištěny. Likvidita je velmi nízká. Ovšem předčasné ukončení smlouvy znamená, že nedostanete státní podporu, tudíž se na to nevztahují ani žádné úroky z ní.
Penzijní připojištění – výnosy nejsou pevné. Měnit se mohou v různém čase a také podle úspěšnosti konkrétního fondu. Pokud však splníte jisté požadavky tak je několikanásobně výdělek vyšší, podobné jako je tomu u stavebního spoření. Zase se zde může snižovat jenom díky poplatkům za vedení účtu a uzavírání smluv. Díky daňové úlevě nám může přispět i zaměstnavatel. Riziko je velmi malé. Je zde totiž zaručeno, že dostaneme nejméně vložené příspěvky včetně příspěvků zaměstnavatele. Pokud se fondu nedaří, musí to hradit ze svých vlastních zásob a rezerv, které má a účastníka tak nesmí ohrozit. Likvidita je velmi nízká a velmi omezená. Pokud byste si tak chtěli vzít jakékoliv peníze nebo je vyplatit, můžete to často udělat až po pěti letech ukládání a nejdříve v 60 letech věku. Samozřejmě, že při předčasném ukončení, nedostanete státní příspěvky ani jejich zhodnocení. Vyplácí se pouze odbytné.
Soukromé životní pojištění – může mít dva efekty. Jednak můžeme být chráněni pro případ úrazu či smrti a jednak můžeme současně spořit. Výnosy zde můžeme chápán trochu jinak: kapitálové životní pojištění – to je stabilní, předem známé zhodnocení části ze zaplaceného pojistného plus podíl na výnosu pojišťovny. Investiční životní pojištění – lze ovlivnit částku, kam bude investována. Můžete si tak zvolit například fondy s vyšším rizikem a vyšším výnosem nebo naopak. Ovšem neinvestuje se celá částka jako pojistné. Část představuje vlastní úhradu pojistného a další část představují prostředky, které jsou investovány. Výhodnost ovšem zvyšuje možnost, že si můžeme snížit základ daně z příjmů o zaplacené pojistné. Riziko závisí na zvolené pojišťovně. Likvidita nízká, protože smlouva je na delší dobu. Prostředky z ní se také vyplácejí v dohodnutých termínech.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.