FLEXIBILNÍ HYPOTÉKA

Abychom se v těchto výrazech neztratili, co znamená jaká hypotéka, tak si o nich povíme něco více.
Zde se například jedná o jistý specifický hypoteční úvěr, který se vyznačuje tím, že má pohyblivou částku, která se měsíčně splácí.
Prvním objevitelem této možnosti hypotéky, s pohyblivou čili flexibilní měsíční splátkou se stala Austrálie, odtud název Australská, jak ji velice rádi říkají v USA. Je to název, který se používá právě pro flexibilní hypotéku, ale v jiné zemi, například v již zmíněném USA. Na počátku 90. let se tedy objevila zřejmě poprvé.
Svou popularitu získala především díky krizi, kterou zažívaly právě spojené státy Americké a Velká Británie. Velký přelom tak nabyl v důsledku Americké hypoteční krize 2007.
Možnosti zákazníků této formy jsou zase trochu jiné než u jiných typů. Zákazníci například mohou předčasně kdykoliv flexibilní hypotéku splatit, pokud budou chtít. Dokonce mohou měnit výši měsíční splátky či požádat o jejich odklad. To je velký rozdíl oproti jiným typům hypoték, tedy těm standardním, protože tam bývá nějaké předčasné splacení nemožné. Tedy možné, ale za vysoké poplatky či sankce, které se udělují. Taktéž to platí i za nějaké prodlení v placení. To je tvrdě a přísně penalizováno.
Specifickým typem této hypotéky je offset hypotéka.

U nás méně známá, ve světě se však velice chytla. Pro každý produkt je jiný název a něco jiného může znamenat. Stejně tak to je i s offsetovou hypotékou.

Offset hypotéka

Velká Británie se stala zemí, která si velice oblíbila tuto hypotéku. Je to typ flexibilní hypotéky, ale je svým způsobem specifický. Zde lze snižovat výši úroků. Počítá se rozdíl mezi nesplacenou jistou hypotečního úvěru a průměrným denním zůstatkem offsetového spořicího účtu.
Názorný příklad:
Zákazník má navedenou hypotéku ve výši 2 000 000kč, kterou splácí. Na svém spořicím účtu má uloženo 500 000kč. Úrok se tedy počítá z částky 1 500 000Kč.
U většiny případů je stanoven limit, který je dán při zakládání smlouvy. Je to výše, do které si mohou zákazníci půjčovat své peníze nazpět, které již zaplatili na splátkách. Při doplácení hypotéky může věřitel omezit tento faktor, právě z toho důvodu, aby byl dluh splacen.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.