FINANČNÍ LEASING

To je základní pojem. Nejčastěji totiž vidíme různé společnosti, které mají ve svém majetku právě předměty, které budou takto financovány a po jejich zaplacení teprve budou přecházet do majetku nájemců, tedy lidí, kteří si danou věc kupují. Do vlastnictví zákazníků tedy přecházejí až v době, kdy je daný člověk zcela zaplatí. Zde jde většinou o splátky, které se nastavují pravidelně v měsíčních intervalech. Takže až danou věc těmito splátkami zcela zaplatíte, tak až potom se můžete těšit, že věc bude vaše.
Finanční leasing se často používá právě u automobilů, ale také u movitého majetku a nemovitostí nebo jiných věcí. Zákazník si danou věc přijde koupit, ale nemá finanční hotovost, tak si musí poradit tímto způsobem.
Samozřejmě tento způsob snižuje riziko leasingové společnosti, protože dokud danou věc vlastní, tak musíte také dodržovat smluvní podmínky, tedy jistou smlouvu, kterou podepisujete, při souhlasení různých podmínek.
Navíc pokud se stane, že majiteli nebude dodána splátka, tak jeho věc je pořád ještě v jeho vlastnictví. Má tak v ruce mocný nástroj, se kterým může disponovat, protože podle trestního zákona by to zřejmě nikomu jen tak neprošlo. Jako pronajímatel tak máte výhodu.
Samozřejmě, že se zákazník nemusí obávat, protože je většinou všechno jištěno a pojištěno havarijním pojištěním například proti krádeži či havárii. Nižší sazby u tohoto typu nejsou neobvyklé, protože si společnosti mezi sebou mohou vytvořit lepší a výhodnější smlouvu, než by tomu bylo například u individuálního pojištění. Lepší sazby pro leasingové společnosti mohou být aktuální podle daných předpisů.
Dále se využívá pojištění proti neschopnosti splácet nebo dokonce proti ztrátě zaměstnání. Zákony našeho státu sice o leasingu nemluví, ale mají ho vedený pod pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Ve skutečnosti je to vlastně pravda a takto se také dá leasing vyložit.
Jsou to také výdaje, které si jsou prokazatelné zákonem jako daňově uznatelné náklady.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.