EXEKUCE

Ten nejhorší pojem, který většinou nechceme zažít, ale občas se to stát může, takže abychom věděli, o co se jedná, řekneme si, že jde v podstatě o soudní rozsudek. Je to výkon, který je prováděný na základě nuceného rozhodnutí, které může být vykonané soudem, nebo soudním exekutorem či notářským zápisem. Další možnosti jsou jistinou, která bude ověřená a udává tak zákon nebo to mohou být vykonatelné rozhodnutí státní správy a územní samosprávy.
Celé to spočívá v tom, aby příslušné orgány získaly, neboli vymohli peněžité částky od dlužníka neboli povinného. Získat se je snaží pro oprávněného tedy věřitele.
1. Výkon rozhodnutí neboli exekuce soudní cestou
– vykonává soudní vykonavatel, který je zaměstnanec soudu
– výkon tohoto rozhodnutí je zpoplatněn podle zákona o soudních poplatcích
– řídí se podle občanského soudního řádu
Zde je potřeba říci, že se liší způsoby, jakými může být exekuce prováděná, proto zde vytváříme obecné stanoviska, pro lepší pochopení daného problému. V tomto případě se jedná o povinnost zaplatit peněžitou částku nebo o vymožení jiné povinnosti.
Návrhy na zahájení výkonu rozhodnutí, tedy obecněji exekuce, se dávají a příslušnému okresnímu soudu. Zde se po odstranění případných vad posuneme k usnesení, které nařídí a rozhodně o nákladech, které se posléze vymáhají. Soud se pak stará o provedení tohoto usnesení.
2. Soudní exekutor
– soukromá osoba, která je fyzická a pověřená příslušným exekutorským úřadem
– náklady exekuce platí většinou povinný
Pomocí této možnosti pak můžete vykonat vlastně jakoukoliv exekuci. Soudní exekutor, který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí, zapíše do rejstříku v zákoně stanovených údajů svůj zápis. Ten je však neveřejný. Tento rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Nahlížet do něj mohou soudy, soudní exekutoři i komora. Soudní exekutor, předává celou věc exekučnímu soudu, kterým je okresní soud, v jehož oblasti má povinný místo trvalého pobytu. Končí to tím smyslem, že exekuční soud pověří daného soudního exekutora výkonem daného rozhodnutí.
Kromě těchto exekucí existují i další, které jsou prováděny finančními úřady a dalšími správními úřady. Jakými je i správní a daňová exekuce.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.