DOBA SPLÁCENÍ DLUHŮ

Takzvané DSD ve zkratce doba splácení dluhů se používá ve vztahu ke splacení svých závazků.
Jde především o pojem, který označuje počet roků, za které bude schopný podnik splatit své dluhy. Většinou se to řídí podle výroby, ale pokud bereme v úvahu stávající podmínky firmy a její výrobu, tak se používá také cash flow. Ukazatel je převrácenou hodnotou k cash flow solventnosti.
Často se v tomto ohledu používají při analýze poměrových ukazatelů. Většinou je využívají finanční ředitelé, aby zjistili případné finanční problémy či platební neschopnost, která by v jejich firmě mohla nastat. Mohou tak posoudit celkový potenciál firmy.
Úroky jsou ty nejhorší věci na světě, můžete si pomyslet, nebo s tím možná mnoho lidí bude jen tak souhlasit, protože si před tím představí mizení peněz.

Úrok

Nemusíte se hned každého podobného názvu děsit. Některá slova nás svým označením mohou strašit, ale nyní si řekneme, že často nejde o nic složitého jako v tomto případě. Označení je výstižné a snadné na vysvětlení.
Takže tedy úrok, je to samozřejmě část finanční hodnoty peněz, které si vypůjčíte. Vlastně jde o takovou odměnu, za vypůjčení. Úrok je znám snad všude po světě a začal se využívat velice brzy, co se s penězi začalo obchodovat. Protože každý chtěl za to, že někomu poskytne své peníze, které má naspořené a zatím je nepotřebuje, něco dostat navíc, takže se začaly udělovat odměny. Typicky v moderním světě jde o malou procentuální část, kterou vrátíte i s danými penězi. V dnešní době tuto částku většinou vracíte v jistých intervalech, tedy často jde o měsíční splátky, kde je tento úrok obsažen.
Začíná to klasicky tím, že věřitel, tedy osoba, která má nějaké peníze navíc, může to být člověk nebo banka, půjčí tyto peníze druhé osobě, tedy už dlužníkovi, který s nimi bude nadále disponovat. K tomu patří doba, za kterou musí dlužník dané peníze splatit. Do této splátky budou právě patřit i úroky, což je navýšení těchto peněz o nějakou dohodnutou část. Většinou jde o nějaké procento, které si banky určují nebo o poplatek, který se rozpočítá a vy jej pak budete například měsíčně splácet s danými penězi

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.