CENA

Jednoduše řečeno cenou je všechno, kde vidíme, že daný produkt obsahuje náklady zisk a daň.
Cena = náklady + zisk + DPH
Vlastně jde o veličinu, která vyjadřuje směnný poměr mezi směnovanými statky. V dnešní době většinou ukazuje částku, která se týká peněz. Ceny však byly už kdysi používány jinak a využívaly se k tomu i jiné statky. Kupříkladu, když si muž chtěl koupit jednu krávu, tak dal prodejci dvě ovce a obráceně. Tyto pojmy však v dnešním moderním světě už neexistují. Cena také může zahrnovat mzdu, kurs a úrok.
Většinou cenu stanovují prodejci. Cena se tak může pohybovat a upravovat podle rostoucí nabídky a poptávky po daném druhu zboží nebo služeb. U prodejců tak jde často jenom o to, aby maximalizovali svůj zisk.
Z čeho cena vychází?
Aby to podniky při svých výpočtech neměli až tak složité, tak se vymezují hranice ceny. Podniky si proto zjistí horní hranici ceny, v této oblasti by byl daný produkt už neprodejný. Pomocí výpočtů kalkulace zjišťují také i dolní hranici ceny, v této oblasti je pro daný podnik ještě reálné, že mohou prodávat. Konečnou cenu pak stanoví mezi těmito hranicemi.

Každý máme nějaké závazky a pohledávky. Nejlepší je uvést si to v příkladu, díky kterému lépe pochopíme celou problematiku, jako tomu je v i tomto případě.

Platební styk

Závazky a pohledávky
K tomu, abychom danou problematiku pochopili, si musíme nejprve představit nějakou firmu. Závazky a pohledávky se tak nejlépe praktikují, pokud si představíme, že podnikáme. Takže pokud v naší firmě budeme nakupovat materiál, majetek, apod. zašle dodavatel daňový doklad čili fakturu a tím vzniká závazek. Tato fakturu má typické náležitost, jakými jsou číslo dokladu, je zde vidět doba splatnosti, do kdy musíme svůj závazek zaplatit, a také konečná částka, kterou musíme uhradit, abychom nebyli dlužníky.
Zde si řekneme, jak je to obráceně. Pokud prodáváme naše výrobky anebo služby, vzniká pohledávka vůči odběrateli. To znamená, že vystavujeme fakturu my a čekáme, až nám někdo danou částku zaplatí a jsme tedy věřiteli. Po určité době tedy obdržíme úhradu pohledávky.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.