BANKY

Bankovní soustavu většiny států tvoří banky a my se teď podíváme na jejich členění:
Centrální neboli emisní – náplní jejich činnosti je emise peněz. Zde se poskytují bankám úvěry, banka bank pak drží část jejich vkladů, reguluje jejich činnost. Také se řídí množství peněz v oběhu, což možná ještě někdo nevěděl, ale je tomu opravdu tak. Také se reguluje měnový kurs, provádí bankovní dozor. Tuto funkci tak plní Česká národní banka.
Obchodní neboli komerční – zde patří všechny ostatní banky, kterými jako my lidé můžeme být členy, tedy zřídit si u nich běžný účet, ale také jakékoliv půjčky a podobně. Tyto provádějí:
– aktivní operace – přináší výnosy z přijatých úroků, jde tedy nejčastěji o poskytování úvěrů.
– pasivní operace – při nich banky úroky vyplácejí. Příkladem jsou přijaté vklady.
– služby – což znamená vedení účtů, devizové a valutové služby, poradenství, podávání informací, obchody s cennými papíry.
Aktivní operace a služby tedy přinášejí bankám výnosy z úroků a ostatních poplatků za jejich služby, zatímco pasivní operace představují pro jakoukoliv banku náklad. Náklady také však přináší provozování banky. Rozdíl z těchto dvou položek tedy nákladů a výnosů pak tvoří zisk banky.
Každý člověk potřebuje v dnešní době svůj účet. Nejčastěji jej máme u banky. Ovšem existují různé typy účtu a také se rozlišuje jejich vedení.

Vedení účtů

Zde je vždy nutná smlouva, kterou si u jisté banky zřídíte. Na základě této podepsané smlouvy pak banka vede váš účet. Jde tedy o zřízení a vedení účtu. K založení je samozřejmě nutné doložit právní subjektivitu. Proto také banky chtějí předložit různé doklady.
Pro občany jde o občanský průkaz, pro podnikatelé je to živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku a další doklady.
Rozlišují se účty pro podnikatele a pro obyvatelstvo. Při zakládání účtu je také nutné vytvořit podpisový vzor, pro ty lidi, kteří budou moci s účtem nakládat. Takže s prostředky na vašem účtu může nakládat nejenom majitel, ale také osoba, která se s nakládání s těmito peněžitými prostředky zmocní.
Zároveň se také dohoduje předávání výpisů. Často to bývá poštou, ale v dnešní době už papírování není tolik nutné a hodně bank zakládá online volbu, na kterou se můžete podívat kdykoliv a kdekoliv potřebujete, stačí se jenom připojit na internet. Tedy jde o internetové bankovnictví.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

banky